Bericht 007
 
 

tekst van bord:
Van 1911 tot 1922 was hier, in het voormalig atelier van de schilder Bosboom, de openbare leeszaal gevestigd.

een bericht van:

de Dienst Openbare Bibliotheek


locatie:

Toussaintkade 21

Leeszaal
Na aanvankelijk op de Prinsegracht gevestigd geweest te zijn, verhuisde de Leeszaal in 1911 naar de Toussaintkade. Sinds de opening in 1906 was het aantal gebruikers enorm gegroeid en de collectie eveneens. Aan de Toussaintkade was een grotere en meer adequate ruimte beschikbaar: het voormalig woonhuis van het kunstenaarsechtpaar Bosboom-Toussaint. Het voormalig atelier van de schilder Bosboom was namelijk bijzonder goed geschikt als leeszaal door het glazen dak dat rustig licht doorliet.

Verdere groei
De Leeszaal bood alleen gelegenheid tot het lezen van kranten, boeken en tijdschriften. Het lenen van boeken behoorde nog niet tot de mogelijkheden (zie onderaan deze pagina de opmerking van de heer Paul Schneiders). Desondanks groeide het boekenbezit tussen 1906 en 1915 van zo'n 2800 exemplaren tot circa 13.000. Het aantal bezoekers in 1915 lag reeds op 84.832.

Opmaat naar de Bilderdijkstraat
De groei zette gestaag door en toen in 1920 het huurcontract opgezegd dreigde te worden, moest uitgezien worden naar een andere en grotere ruimte. Op 4 juli 1921 besluit de Gemeenteraad tot de bouw van een nieuwe Leeszaal aan de Bilderdijkstraat. In 1922 wordt het pand aan de Toussaintkade verlaten, en trekt de bibliotheek in het eerst gereedgekomen deel van het pand aan de Bilderdijkstraat.

Begin januari 2005 berichtte de heer Paul Schneiders ons als volgt:

Ik ben bezig met een geschiedenis van de Haagse Openbare Bibliotheek. In de informatie van BudVE zitten onnauwkeurigheden. Bijvoorbeeld: de bibliotheek - gevestigd aan de Toussainkade - leende niet uit. Dit is onjuist. Toen de bibliotheek op de Toussaintkade zat (oorspronkelijk nummer 11a, maar dit nummer is omgenummerd tot 21) werden boeken ter plekke gelezen, maar ook uitgeleend. Op de Prinsegracht werd indertijd nog niet uitgeleend.

Zie ook Bericht 008