Bericht 506
 
 

 

tekst van bord:

Op 18 december 1990 werden de ouderenwoningen van het Lipa-gebouw geopend door mevr. A. Berloth; van 1982 tot 1990 was zij actief in de werkgroep die opkwam voor de realisatie van de ouderenwoningen in plaats van flats.

een bericht van:

mevrouw B. Schmitz

locatie:

Linnaeusstraat /Pasteurstraat

 


Voormalige terrein van het Lipa

Op het voormalige terrein van het huidige Lipa-terrein, aan de Linneausstraat en Paets van Troostwijkstraat, stonden scholen en een badhuis. Deze moesten plaats maken voor flats. Daar waren wijkbewoners het hier niet mee eens!

Werkgroep voor ouderenwoningen

Het Lipa-ouderencomplex dankt haar bestaan aan ouderen die in plaats van flats graag ouderenwoningen wilden hebben. Zij gingen demonstreren voor ouderenwoningen. De naam Lipa kwam van de Linneausstraat en de Paets van Troostwijkstraat. Een werkgroep bestaande uit 10 wijkbewoners werd opgericht in 1982.

Actie

Onder leiding van buurtbewoonster mevr. A. Berloth en de ouderenconsulente Yolanda Treur ging de werkgroep met bussen vol naar het oude stadhuis om raadsleden te overtuigen van hun plannen. De werkgroep vergaderde geregeld o.a. in de Veegpost. De inspanningen van de werkgroep hebben tot het resultaat geleid dat er ouderenwoningen kwamen!

Ondergrondse parkeergarage

De werkgroep ging geregeld naar de gemeente om de plannen te bekijken en daar werd naar hun inspraak geluisterd. Er kwam zelfs een ondergrondse garage bij! De werkgroep stelde voor om de vier schoollokalen die er nog waren, ook wel blinde vlek genoemd, gericht konden worden als centrum voor activiteiten.


 

 

 

centrale ingang Lipa-ouderen woningen aan

de Pasteurstraat, foto: 2005

 

 

Lipa
De eerste steen van het Lipa-gebouw werd gelegd door mevrouw A. Berloth en Louke Kremer. Op 18 december 1990 werden de Lipa-ouderenwoningen officieel geopend door mevr. A. Berloth. Onder de ouderenwoningen zijn tevens een bibliotheek en een centrum met wijkvoorzieningen gerealiseerd. In dit Centrum, zijn o.a. de bewonersorganisatie Laak Centraal, het welzijnswerk en diverse voorzieningen gevestigd. Het Lipa-gebouw ligt samen met vier basisscholen aan het Lipa-terrein. Het Lipa-terrein is door de inzet van de bewonersorganisatie en de basisscholen een prachtig speelterrein geworden.