Bericht 031
 
 

tekst van bord:

Tot 1927 was hier gevestigd Bazar Boer, een chic en koninklijk warenhuis. 'Het Nederlandsch Postmuseum' werd op 19 mei 1929 opgericht en kreeg in 1946 dit pand toegewezen.

een bericht van:

Museum voor Communicatie

locatie:

Zeestraat 82, Den Haag


Oprichting en hofleverancier

Dirk Aartsz. Boer begon tussen 1825 en 1830 een 'Japansch Magazijn' op het Plein in Den Haag. Behalve Japanse artikelen waren er o.a. produkten uit China, Turkije en India. Tot zijn klanten kon ook het Koninklijk Huis gerekend worden, met name Koning Willem II. Deze contacten leidden er toe dat in 1837 het predikaat 'Hofleverancier' werd verleend.

 

 

 

 

De Grote Zaal, Grand Bazar met potentiële kopers

(Haags Gemeentearchief)

 

Naar de Zeestraat

Door de groei van het bedrijf verhuisde Bazar Boer naar een groter pand aan de Zeestraat. In dit pand was eerder gevestigd de uitspanning 'Duin en Veldsigt' (even een zijsprongetje: in 1805 steeg hier een heteluchtballon op, vermoedelijk de eerste ballonopstijging in Den Haag).

Het pand aan de Zeestraat 82 werd ten behoeve van de Bazar diverse keren uitgebreid en aangepast. In 1878 kreeg de gevel vrijwel het uiterlijk dat het gebouw nu nog heeft. In 1923 werden er grotere ramen in de gevel aangebracht. Dit om meer klanten te trekken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    tekening uit Haags Gemeentearchief                                           Grand Bazar Royal versierd t.g.v.

                                                                                                     het 25-jarig regeringsjubileum

                                                                                                     van koningin Wilhelmina in 1923

                                                                                                     (Haags Gemeenearchief)

De 20ste eeuw

Bazar Boer was eigenlijk een echt 19de eeuws fenomeen: chic en duur en alleen toegankelijk en bereikbaar voor de rijken. Vanaf het begin van de 20ste eeuw gingen de zaken moeilijker. Men doet veel pogingen meer klanten te trekken. Bekend zijn de versiering en de verlichting rond het Sinterklaasfeest. Men organiseerde ook tentoonstellingen.

Faillissement

Vanaf de eeuwwisseling ging het eigenlijk al niet meer goed met de Bazar. De gegoede stand die woonde rond en in het gebied van de bazar verdween uit de omgeving. De Bazar richtte zich te lang op een kleine vermogende bovenlaag van de bevolking. De economische crisis in de jaren twintig zorgen er voor dat ook de welgestelden minder te besteden hadden. Er groeide ook concurrentie door gelijksoortige winkels. Erg veel concurrentie kreeg de Bazar toen in 1925 de 'Bijenkorf' haar deuren opende.

In juli 1927 vond de voorlopige uitverkoop plaats en drie maanden later de 'finale opruiming'. Op 5 december van dat jaar ging de Bazar voorgoed dicht.

 

Een uitgebreid artikel over de Bazar staat in het jaarboek van "Die Haghe: 1991.

 

 

 

In 1928 werd het pand Zeestraat 82 gebruikt voor een film-

tentoonstelling (foto: A. Fréquin, Haags Gemeentearchief)

 

 

 

Thans Museum voor Communicatie

Op 18 mei 1929 werd in de Tweede Kamer een wet aangenomen met slechts één artikel: de oprichting van de 'Stichting Het Nederlandsche Postmuseum'. In 1946 kreeg het Postmuseum het pand aan de Zeestraat toegewezen. In 1949 opende het museum haar deuren. In 1989 veranderde de naam van 'Postmuseum' in 'Stichting Het Nederlandse PTT Museum'. Nog weer later werd dit het huidige 'Museum voor Communicatie'

 

 

 

 

 

Het museum op de ochtend van 18 mei 2004, versierd

  i.v.m. 75-jarig bestaan.

 

Museum voor Communicatie
Zeestraat 82,

Den Haag
tel: 070 - 330 75 00
info@muscom.nl

www.muscom.nl