Bericht 028
 
 


tekst van bord:
Het door architect Warners ontworpen flatgebouw 'Oldenhove' werd in 1930 gebouwd; onder andere politica freule Wttewaall van Stoetwegen woonde hier.

een bericht van:

de heer P.L. van Sas

locatie:

Laan van Meerdervoort 52

 

'Oldenhove'
Op de plaats waar ooit Huize Meerdervoort stond, werd rond 1930 het flatgebouw 'Oldenhove' gebouwd. De architect van dit pand uit de Amsterdamse School was F.A. Warners; de opdrachtgever de 'Amsterdamse Maatschappij tot exploitatie van Etagewoningen". Naast 24 woningen bevonden zich In het monument oorspronkelijk een autoshowroom, twee winkels en een garage. Boven de ingang bevindt zich een toren die oorspronkelijk dienst deed als waterreservoir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freule Wttewaal van Stoetwegen
Een van de bewoners van 'Oldenhove' was jonkvrouw Christine Wilhelmine Isabelle Wttewaal van Stoetwegen (1901 - 1986). Omdat ze ongehuwd was, werd ze, zoals de etiquette voorschrijft, aangesproken met 'freule'. Deze politica was actief in christelijke vrouwenorganisaties en werd vanwege haar opvattingen ook wel 'de rode freule' genoemd. Tegelijk stond ze bekend vanwege haar grote sympathie voor het koningshuis. Van 1945 tot 1971 zat ze voor de Christelijk-Historische Unie (CHU) in de Tweede Kamer en na haar terugtreden in 1971 werd ze benoemd tot erelid en tevens adviserend lid van de Unieraad van de CHU.