Bericht 026
 
 

tekst van bord:
Op 10 juni 1977 werd deze straat het eerste woonerf van Den Haag.

een bericht van:

de bewoners van deze straat


locatie:

2e de Riemerstraat (bordje hangt bij 150)

 

 

Situatie voor 1977
Voor 1977 was de 2e De Riemerstraat een gewoon woonstraatje tussen twee drukke doorgaande straten in, de Vondelstraat en de Elandstraat. Het was er druk en stond vol geparkeerde auto's, waardoor de kinderen niet veilig konden spelen. De bewoners van de straat staken de koppen bijeen en besloten dat de straat een andere inrichting verdiende

 

 

 

 

 

 

Eerste woonerf
Er vond onderzoek plaats naar de mogelijkheden voor verbetering van de situatie. Hiervoor werden verschillende ontwerpen gemaakt en regelmatig vond overleg met de gemeente plaats. Het initiatief van de bewoners had uiteindelijk resultaat en de 2e De Reimerstraat werd ingericht als woonerf, waarop nog maar stapvoets gereden mocht worden. Op 10 juni 1977 werd het woonerf feestelijk geopend door wethouder Wallis de Vries. Van een druk straatje met veel verkeer, was het een groene plek van rust geworden, waar kinderen weer veilig op straat konden spelen.

Gulden Klinker
Sinds het allereerste begin van het woonerf bestaat de 'Veegploeg' van de 2e De Riemerstraat. Deze ploeg bestaat uit bewoners van de straat die niet alleen iedere eerste zaterdag van de maand de eigen straat schoonvegen, maar ook ander onderhoud verrichten, zoals het verzorgen van het groen. Tevens is het een genoeglijk samenzijn van de uiteenlopende woonerfbewoners, die onder andere op deze manier hun gemeenschappelijke belangen in de gaten houden.
Dit positief bezig zijn met hun straat leverde de bewoners in 1994 de 'Gulden Klinker' op, een prijs van de gemeente Den Haag voor een goed onderhouden woonomgeving.

Opnieuw sluipverkeer
Helaas is momenteel de situatie erg verslechterd. Door een herinrichting van de straat enkele jaren geleden, is een aantal borden met de aanduiding 'woonerf' en de maximumsnelheid verdwenen. Sindsdien scheuren automobilisten die de drukte in de Elandstraat willen ontlopen, weer gevaarlijk hard over het woonerf. Opnieuw zijn de bewoners gedwongen voor de leefbaarheid in hun straat op te komen.