Bericht 018
 
 

paneeltekst:
Het diaconessenziekenhuis Bronovo was van 1897 tot 1932 in dit pand gevestigd.

een bericht van:

Helen van Wissen


locatie:

Laan van Meerdervoort 84

 

 

Jonkvrouw S.K. de Bronovo
Jonkvrouw S.K. de Bronovo werd in 1817 in Rotterdam geboren. Toen zij nog jong was, overleed haar moeder en droeg zij verder de zorg voor het gezin. Nadat ook haar vader was overleden, verhuisde ze naar Den Haag. Het verzorgen zat haar blijkbaar in het bloed, want hier ging ze steeds meer diaconessenwerk verrichten. Ook in Amsterdam, Utrecht en Berlijn hield ze zich bezig met het verplegen van zieken.

 

 

 

 

 

 

Diaconesseninrichting
In die dagen was de opleiding tot verpleegster niet goed georganiseerd. Daarom richtte De Bronovo in 1865 een protestants opleidingsinstituut op, de Diaconesseninrichting. Aanvankelijk was deze inrichting gevestigd in de Kazernestraat, maar door ruimtegebrek verhuisde zij in 1879 naar de Laan van Meerdervoort.

Laan van Meerdervoort
De instelling voldeed aan een behoefte, en steeds weer waren uitbreidingen nodig. Van een opleidingsinstituut met slechts n ziekenkamer ontwikkelde het zich tot een echt ziekenhuis met aparte zalen voor mannen en vrouwen, een kinderkamer, een operatiekamer, een lift, en uiteraard een kerkzaal. Voor de verzorging van chronische zieken en gebrekkigen werden de aangrenzende panden Laan van Meerdervoort 86 en 88 aangekocht, en de van Speijkstraat 19 en 21. Het opleidingsaspect bleef echter altijd behouden.
Het ziekenhuis werd inmiddels algemeen 'Bronovo' genoemd.

 

 

 

 

 

 

 

Bronovolaan
Ondanks de uitbreidingen was Bronovo te klein geworden en er werd uitgezien naar een nieuwe locatie. Dit leidde in 1929 tot de bouw van een geheel nieuw ziekenhuis aan de Bronovolaan. In 1932 vond de verhuizing plaats.