Bericht 013
 
 

paneeltekst:
In 1927 vond de aanleg van de Vondelstraat plaats met als doel verbetering van de bereikbaarheid van het centrum.

een bericht:

Buurtbewoners

locatie:

Vondelstraat

 

Berlage
Sinds de uitbreidingen van Den Haag vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw, waarbij onder andere het Zeeheldenkwartier werd aangelegd, was het verkeer flink toegenomen. De wegen waren hierop niet berekend met als gevolg een slechte verkeerscirculatie. In 1907 ontwierp de befaamde stedenbouwkundige en architect Hendrik Petrus Berlage plannen voor verdere stadsuitbreiding en een betere verkeersdoorstroming. Vanaf 1911 werden delen van deze plannen uitgevoerd.

 

 

 

 

 

 

Robert Fruinstraat
Onderdeel van het ontwerp was een doorbraak van de Torenstraat naar de Zoutmanstraat om zo een betere verkeersdoorgang tussen het centrum en de westelijke stadsuitbreidingen te bereiken. In de jaren twintig startte de sloop van 469 woningen uit de Dichtersbuurt, zodat in 1927 een begin gemaakt kon worden met de aanleg van de nieuwe straat.
De naam van deze straat werd Robert Fruinstraat, naar de grote historicus uit de negentiende eeuw.

 

 

 

 

 

 

 

Vondelstraat
Maar twee leden van de gemeenteraad waren het niet eens met deze naam. Niet dat ze iets tegen Fruin hadden, maar al lange tijd werden pogingen gedaan de beroemde Nederlandse dichter Joost van den Vondel (1587 - 1679) te vernoemen. Het bezwaar van de twee raadleden vond gehoor en daarom ging de nieuwe straat uiteindelijk Vondelstraat heten.