Bericht 011
 
 

tekst van bord:
Vanwege de hier gevestigde schoenmakersvakschool werd deze straat in 1921 vernoemd naar Crispijn, de beschermheilige van de schoenmakers.

een bericht van:

stichting Dr. Schroeder van der Kolk


locatie:

Crispijnstraat 74

Groen van Prinstererstraat
Op ongeveer wat nu de hoek Elandstraat - Crispijnstraat is, liet in 1857 de firma A. van Gogh Jzn en zoon n van de sterkste houtzaagmolens van Holland bouwen, de "Prins van Oranje". Door de voorgenomen stadsuitbreiding werd de molen rond 1910 al weer gesloopt. De even verderop gelegen houtzagerij 'De Nijverheid' moest het ook ontgelden en op het vrijgekomen gebied werd in 1917 de Groen van Prinstererstraat aangelegd. Hier kwam sociale woningbouw met woningen die lager waren dan elders in de wijk

 

 

 

 

 

 

 

Crispijnstraat, zonder h
In deze straat vestigde zich in 1921 een vakschool voor schoenmakers, waarvan de eerste steen werd gelegd op 15 juli 1921. Het bestuur van deze school had in aanloop van de nieuwbouw de gemeente al verzocht om de straat te herdopen in Crispijnstraat. Crispijn was namelijk de Ne

Chrispijnstraat, met h
De gemeente nam op 28 februari 1921 het verzoek over en besloot tot hernoeming van de straat. Echter in de notulen van dit overleg sloop een fout, die nog heden ten dage tot verwarring leidt. In de gedrukte notulen stond de nieuwe naam van de straat namelijk verkeerd geschreven als Chrispijnstraat, met een h dus. In het opvolgende uitvoeringsbesluit van 4 maart 1921 was de fout al hersteld, maar toch verscheen de extra h op het straatnaambord. Tientallen jaren bleven de borden hangen waardoor nog steeds vele Hagenaars zich afvragen wat de juiste spelling is. Inmiddels zijn de foutieve straatnaamborden vervangen, maar nog vaak lees je in allerlei teksten Chrispijnstraat.