Bericht 006
 
 

tekst van bord:
Tot 1982 was hier de in 1876 gestichte 'Vereniging Industrieschool voor Meisjes' gevestigd.

een bericht van:

Diemensie

locatie:

Van Diemenstraat 202

Er hangt geen bordje op deze locatie

 

Traditionele rol voor vrouwen
Het volgen van vervolgonderwijs was voor meisjes aan het eind van de negentiende eeuw nog niet zo logisch. De meeste meisjes kwamen immers toch terecht in de traditionele rol van huisvrouw en moeder, waardoor scholing voor hen niet noodzakelijk gevonden werd. Maar langzaam lieten steeds meer ouders uit betere kringen hun dochters verder leren, al was het wel aan traditionele vrouwenopleidingen.

Onderwijs voor meisjes
Vanaf oktober 1876 kon worden gestudeerd aan de 'Vereniging Industrieschool voor Meisjes'. In het begin werden hier vakken gegeven als tekenen, nuttige handwerken en fraaie handwerken. Later werd het aantal mogelijkheden uitgebreid en konden de meisjes onder meer voor huishoudlerares studeren, of een boekhouddiploma halen. Na het volgen van zo'n opleiding hadden de meisjes meer kans op een betaalde baan, waardoor ze zonodig in hun eigen onderhoud konden voorzien.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebouw
In 1889 werd er voor de 'Vereniging Industrieschool voor Meisjes' een speciaal schoolgebouw gebouwd aan de van Diemenstraat 202. Dit gebouw in neorenaissance stijl was ontworpen door architect J.J. van Nieukerken.

 

 

 

 

 

Nieuwe naam
In 1960 veranderde de naam in 'Prinses Beatrixschool' en acht jaar later werd het de 'Prinses Beatrix scholengemeenschap voor Hoger en Middelbaar Beroepsonderwijs'. Het bleef een uitgesproken meisjesschool en de zorg ervoor lag nog steeds bij de 'Vereniging Industrieschool voor Meisjes'. Op 1 mei 1982 kwam een einde aan de 'Vereniging' toen deze door de gemeente Den Haag werd overgenomen.

'Diemensie'
Het voormalig schoolgebouw heeft tegenwoordig de bestemming van bedrijfsverzamelgebouw. In 1988 begon de verbouwing voor dit gebouw ten behoeve van vrouwelijke ondernemers. Het kreeg als naam 'Diemensie' en de feestelijke ingebruikname vond plaats op 1 maart 1989. Een kleine twee maanden later, op 27 april, verrichtte toenmalig Tweede-Kamerlid mw. E.G. Terpstra de offici╬le opening.