Bericht 001
 
 

 

tekst op bord:
In 1971 richtten wijkbewoners de Bewonersorganisatie De Groene Eland op;

aanleiding was hun verzet tegen het kappen van 26 meelbesbomen in de Elandstraat.

een bericht van:

Bewonersorganisatie De Groene Eland.

locatie:

Elandstraat 88a, Den Haag.

Dreiging van kappen meelbessen
In de lente van 1971 kregen de winkeliers in de Elandstraat van de gemeente bericht dat er op korte termijn werkzaamheden zouden plaatsvinden. Die werkzaamheden bestonden uit het kappen van de zesentwintig Zweedse meelbesbomen in de straat. De bewoners waren niet ge‘nformeerd.

Actie
Vanaf het moment dat de bewoners lucht van dit plan kregen, werd er een actie op touw gezet. De eerste stap was het verzamelen van handtekeningen tegen de voorgenomen kap, en de buurtbewoners gingen onmiddellijk aan de slag. Vol energie togen ook hun kinderen op pad en belden overal aan, zelfs bij de ambtswoning van de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns op plein 1813, huisnummer 2. Hij ondersteunde het initiatief en plaatste zijn handtekening. Zo werden reeds binnen enkele dagen 2500 handtekeningen verzameld. Verder zochten de bewoners de publiciteit en niet alleen lokaal, maar zelfs landelijk werd de pers gehaald. De actie leidde tot een voorlopig uitstel van het kappen van de meelbessen en overleg met de bewoners.

Groene Eland

In afwachting van dit overleg werd niet stilgezeten. In de hele buurt werden affiches opgehangen waarop tot uitdrukking werd gebracht dat de bomen in de Elandstraat moesten blijven staan: een eland met als gewei boomtakken vol bladeren, De Groene Eland. De buurt reageerde enthousiast en velen boden hun diensten aan.

Meelbessen gekapt, bewoners samen sterk
Ondanks alle samenwerking en acties leverde het overleg met de gemeente niet het gewenste resultaat op en de zesentwintig meelbessen werden alsnog gekapt. De bundeling van krachten van de wijkbewoners in de actiegroep De Groene Eland kreeg echter een definitief karakter en sindsdien zet de Bewonersorganisatie De Groene Eland zich in voor de leefbaarheid in het Zeeheldenkwartier.

Bewonersorganisatie De Groene Eland
De organisatie groeide, ging vanaf 1974 haar eigen Elandkrant uitgeven en kon vanaf eind dat jaar beschikken over een eigen pand aan de Piet Heinstraat 94. In 1980 werd, na het aflopen van het huurcontract, in dezelfde straat verhuisd naar nummer 104a. Tot 1989 zou de Groene Eland hier gevestigd blijven, totdat het huidige onderkomen aan de Elandstraat 88a betrokken werd, in hetzelfde gebouw als het Wijk- en Dienstencentrum de Heldenhoek.

Bomen terug in de Elandstraat
Het 25-jarig jubileum van 'De Groene Eland' in 1996 werd groots gevierd met tal van activiteiten. Er kwam onder meer een jubileumboekje, het Zeeheldenfestival vierde het zilveren feest en natuurlijk was er een receptie waar onder meer vele medewerkers van de afgelopen 25 jaar bijeen kwamen. Maar een van de meest opmerkelijke gebeurtenissen was de nieuwe boom die toenmalig wethouder Ewout van der Putten plantte voor de Groene Eland, de eerste van een reeks bomen die het jaar daarop geplant werden. De bomen waren weer terug in de Elandstraat!

Links
http://zeeheldenkwartier.denhaag.org/adres/groene-eland.html