Bericht 302
 
 

 

tekst op bord:

Sinds 1978 organiseert de Stichting Ontmoeting met Buitenlandse Vrouwen (OBV) aan huis Nederlandse taallessen voor buitenlandse vrouwen, die om één of andere reden niet buiten komen.

een bericht van:

het OBV

locatie:

Conradkade 62

 

 

Over het OBV
Het OBV ontstond in 1978, toen de werkgroep 'Kerk en Vreemdeling' taallessen ging organiseren voor de vrouwen van gastarbeiders in Den Haag. De doelstelling luidde; 'het redzaam maken van allochtone vrouwen door middel van het leren van de taal'. 25 jaar later is deze doelstelling nog steeds heel actueel!

Gebonden aan huis
Voor een kleine groep allochtone vrouwen in Den Haag is het heel lastig om Nederlands te leren. Om heel uiteenlopende redenen kunnen zij niet naar buiten om naar een cursus te gaan. Denk maar aan vrouwen met gezondheidsproblemen, of vrouwen die voor een ziek of gehandicapt familielid zorgen. Vrouwen die een intensieve taalcursus niet kunnen combineren met de zorg voor een groot gezin. Of zij die getraumatiseerd zijn door wat ze in oorlogsgebieden hebben meegemaakt.
Voor deze groep vrouwen biedt het OBV mogelijk uitkomst. Het OBV werkt met vrijwilligsters die elke week lesgeven aan een vrouw thuis, of aan een groepje vrouwen op een locatie in de buurt. De thuislessen van het OBV zijn voor elke vrouw op maat gemaakt en in een half jaar tot een jaar leert zij zich beter te redden in de samenleving. Na afloop van de lessen kan ze, omdat ze sterker en zelfstandiger is geworden door het oefenen van de taal, vaak wél de stap naar buiten maken.

Groepsactiviteiten
Naast de thuislessen organiseert het OBV ook groepsactiviteiten. Op een groot aantal plaatsen in de stad wordt aan verschillende groepjes van vijf tot zes vrouwen tegelijk les gegeven. Ongeveer twee keer per week komen vrijwilligsters en buitenlandse vrouwen bijeen. Ze kunnen hun kinderen tot vier jaar meenemen. De lessen zijn gekoppeld aan thema's uit het dagelijks leven zoals opvoeding, gezondheid, openbaar vervoer en gewoonten en gebruiken.Veruit de meeste vrouwen gaan na afloop van de groepsactiviteiten door met cursussen Nederlands elders. Het OBV is voor hen een voorbereiding geweest op verdere activiteiten buitenshuis.

Wat is er tussen 1978 en 2003 gebeurd?

In 2003 vierde het OBV haar vijfentwintigjarig jubileum. In deze periode is het volgende bereikt:
- Het OBV verwees meer dan 12.000 allochtone vrouwen door naar andere instellingen die Nederlandse les en andere activiteiten verzorgen.
- De meeste aanmeldingen kwamen binnen bij het OBV via familie, consultatiebureau's, buurt- en wijkcentra, (basis)scholen, het Algemeen Maatschappelijk Werk en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
- Het merendeel van de vrouwen kon om praktische en culturele redenen niet naar cursussen buitenshuis
- Ruim 6700 allochtone vrouwen kregen les van zo'n 2200 vrijwilligsters van het OBV
- Het OBV gaf les aan vrouwen uit meer dan 25 verschillende landen
- De grootste groep vrouwen was afkomstig uit Turkije en Marokko, gevolgd door Egypte, Pakistan, Irak, Iran, Ghana en Indonesië.
- De meest populaire onderwerpen bij de thuisles en de groepsactiviteiten waren opvoeding, gezondheid en onderwijs
- 75% van de thuislesneemsters kon zich na afloop van de lessen goed redden in de Nederlandse samenleving. Het grootste deel ging verder met andere activiteiten buitenshuis.
- Bijna 80% van de vrouwen ging na afloop van de groepsactiviteiten door naar het Mondriaan College en andere cursussen buitenshuis!

 

 

 

 

foto: Haags Gemeentearchief