Bericht 229
 
 

 

tekst op bord:

In 1990 werd de Marokkaanse Bewonersorganisatie Transvaal 'Bismillah' opgericht, de eerste Marokkaanse bewonersorganisatie in Transvaal.

een bericht van:

Moustafa Elkratet

locatie:

Scheepersstraat 54
Voorgeschiedenis

Midden 1989 werden vanuit het opbouwwerk initiatieven genomen om te komen tot eigen organisaties van de verschillende migrantengroepen. Onder de Marokkanen werd ge‘nventariseerd wat voor speciale wensen er bestonden voor de wijk, en of ze actief wilden deelnemen aan de realisatie van deze wensen. Als belangrijkste punt kwam naar voren dat er een grote behoefte bestond aan Arabische lessen voor de kinderen. Het gevolg was dat een groep Marokkaanse vaders in Transvaal Midden en Zuid in buurthuis Co4, »n een groep Marokkaanse vaders in Transvaal Noord in het pand van de Onderwijsvereniging, deze lessen gingen opstarten.

Jaarfeest 1989

De groep uit Transvaal Noord ging echter verder dan Arabische lessen organiseren en wilde zich ook inzetten voor andere activiteiten in de wijk. In samenwerking met de lesgroep uit transvaal Midden en Zuid, en met begeleiding van het Opbouwwerk, werd in 1989 een eindejaarfeest georganiseerd in het Wijk- en Dienstencentrum (WDC). De feestgangers kregen echter een grote teleurstelling te verwerken toen de door het maatschappelijk werk geregelde Marokkaanse band niet kwam opdagen, noch de betrokken maatschappelijk werker. De volgende dag ging een aantal boze Marokkanen hierover praten met de maatschappelijk werker. De ook aanwezige opbouwwerker kon hen ervan overtuigen om met zijn hulp zelf een organisatie op te richten, zodat ze in dit soort situaties niet langer van anderen afhankelijk waren.

 

 

 

 

 

Bismilah vergadert

 

Bismillah

Zo werd in 1990 de organisatie opgericht die vanaf het allereerste moment als naam droeg: 'Marokkaanse Bewonersorganisatie Transvaal Bismillah'. De volgende stap was het vinden van ruimte. Dit werd gevonden in het WDC aan de Scheepersstraat, maar als voorwaarde moest er wel een afgevaardigde van 'Bismillah' in het bestuur van het WDC komen. Vanaf dat moment werden er vier dagen per week Arabische lessen in het WDC gegeven. Al snel kregen de Marokkanen ook de gelegenheid om op zondag van het WDC gebruik te maken, waardoor er goede mogelijkheden ontstonden voor het houden van vergaderingen en het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten.

 

 

 

 

voorlichtingsbijeenkomst

in de soos

 

Activiteiten

'Bismillah' heeft door de jaren heen haar werkzaamheden uitgebreid en inmiddels organiseert ze diverse activiteiten. Een heel belangrijke activiteit is het inloopspreekuur, waar de bewoners terecht kunnen met kleine en grote problemen. Aan de ene kant worden de vraagstellers zo goed mogelijk geholpen, aan de andere kant wordt duidelijk welke vragen er leven in de Marokkaanse gemeenschap. Dit geeft weer stof voor een andere activiteit van 'Bismillah': het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen. Verder richt 'Bismillah' zich op bepaalde groepen in de Marokkaanse samenleving, zoals vrouwen en jongeren, en worden Nederlandse en Arabische lessen, en festiviteiten georganiseerd. De ontmoetingsruimte van het Wijk- en Dienstencentrum is een vaste plek waar veel Marokkaanse mannen bijeen komen.

 

 

 

 

Activiteiten voor jongeren: karategroep,

foto: 1994.