//-->
 Bericht 227
 
 

 

tekst op bord:

Op 12 oktober 1983 sloeg de toenmalige wethouder Piet Vink de eerste paal voor de bouw van deze sporthal, die in 1985 werd opgeleverd.

een bericht van:

Glenn Munshi

locatie:

sporthal Transvaal (hoek Colensostraat / Majubastraat)Stadsvernieuwing
Het Transvaalkwartier is een echte stadsvernieuwingswijk. In Noord-Transvaal, tussen de Paul Krugerlaan en de Loosduinsekade, zijn hierbij maar weinig oude huizen blijven staan en er kwam veel nieuwbouw. In de rest van de wijk werd veel bestaande bebouwing grondig gerenoveerd en is de hoeveelheid nieuwbouw geringer. Maar stadsvernieuwing betreft niet alleen woningen, het heeft ook tot doel de leefomstandigheden van de bewoners te verbeteren, evenals het voorzieningenniveau in een wijk.

 

 

 

 

Sporthal in aanbouw

 

 

Piet Vink sloeg eerste paal
En van de voorzieningen die in het kader van de Stadsvernieuwing gerealiseerd zijn, is de Sporthal. De bouw begon met het slaan van de eerste paal op 12 oktober 1983 door toenmalig wethouder Piet Vink. Totdat de hal werd opgeleverd kon er op beperkte schaal gesport worden in het ernaast gelegen Badhuis. In 1985 was het eindelijk zover en werd de sporthal in gebruik genomen.

 

 

 

 

 

1985

 

Sporthal

De sporthal meet 48 bij 28 meter en op de tribunes is plaats voor 350 tot 400 toeschouwers. De hal is in drie delen af te schermen en daarnaast zijn er nog een judozaal, een fitnessruimte en een vergaderruimte. Uiteraard kan de zaal ook omgebouwd worden voor andere buurtactiviteiten, zoals feestelijke bijeenkomsten. Tijdens verkiezingen dient het echter evengoed als tijdelijk onderkomen van een van de stembureaus.

 

 

 

 

 

Meidenvoetbal in Sporthal, 1989