//-->
 Bericht 226
 
 

 

tekst op bord:

Sinds 1980 zit hier 'Shanti Del' (van oorsprong een Surinaams-Hindoestaanse sportvereniging); de vereniging heet nu 'Shanti Transvaal' en organiseert activiteiten voor jong en oud.

een bericht van:

De heer Bihari

locatie:

Buurthuis De Loods, BeijersstraatShanti Del

Omdat er in Transvaal Zuid weinig te doen was, besloot in 1980 een groep Hindoestaanse Surinamers een vereniging op te richten voor culturele en sportieve activiteiten. Deze vereniging kreeg de naam 'Shanti Del' wat betekent 'rustige/vredige groep' en staat open voor alle culturen en alle leeftijden. 'Shanti Del' moest toen op zoek naar accommodatie en voor de culturele activiteiten werd dat gevonden in Buurthuis Boerenplein op het Mandelaplein. Voor het sporten werd aanvankelijk ruimte in de Sporthal gehuurd. Men begon met voetbal en volleybal en later werd dit uitgebreid met cricket.

Shanti Transvaal

Na verloop van tijd is het sporten verplaatst van de Sporthal naar Buurthuis De Loods in de Beijersstraat. De culturele activiteiten vinden nog steeds plaats in Buurthuis Boerenplein, maar vanwege ruimtegebrek aldaar tegenwoordig ook in De Loods. Naast een verandering in locatie is er ook een naamsverandering opgetreden. De vereniging heet nu 'Shanti Transvaal'.

Sport

'Shanti Transvaal' organiseert in samenwerking met de jongerenvereniging 'Jai Jawan' zaalvoetbal voor de jeugd. Daarnaast is er yoga, waar voornamelijk vrouwen aan deelnemen, hoewel iedereen zich hiervoor kan inschrijven, en er wordt ook nog steeds gevolleybald. De cricketafdeling werd op een gegeven moment te groot en is toen als een zelfstandige vereniging verder gegaan onder de naam 'Shanti Del'. Deze vereniging is actief in de Koninklijke Nederlandse Cricketbond.

 

Andere activiteiten

Voor de oudere leden van 'Shanti Transvaal' is er iedere maandag een ouderensoos. Een vrouwengroep organiseert zelf bijeenkomsten na de wekelijkse yogales op dinsdag, en iedere vrijdag is er in Buurthuis Boerenplein een muziekavond. Op deze avonden maken de leden zelf oorspronkelijk Indiase muziek, er wordt gezongen, gedanst, en verder is het gewoon een gezellige bijeenkomst voor iedereen. 's Zomers gaat een groep van circa vijftig personen ergens in Nederland op gezinskamp en uiteraard worden jaarlijks verschillende grote feesten gevierd: het lentefeest Holi Phagua, Divali het lichtfeest, Rakshabandhan waarbij broer en zus elkaar aannemen, het Immigratiefeest en de Jaarafsluiting.