Bericht 225
 
 

 

tekst op bord:

Stadsvernieuwing en meer groen in de wijk lagen ten grondslag aan de aanleg van het Wijkpark, waarvan de eerste fase in 1991 gereed kwam.

een bericht van:

Joke van den Boomen

locatie:

Wijkpark Transvaal
Stadsvernieuwing

Eind jaren zeventig van de twintigste eeuw kwam in Nederland overal de stadsvernieuwing op gang, zo ook in het Transvaalkwartier. Er werden plannen gemaakt voor renovatie en nieuwbouw, en voor een juiste afstemming van de verschillende ontwikkelingen in de openbare ruimte, werd de Structuurschets Transvaal opgesteld. In deze Structuurschets was ook het voornemen opgenomen een wijkpark aan te leggen, waardoor er meer groen in de wijk zou komen.

Wijkpark

Het Wijkpark zou aangelegd worden op het Schalk Burgerplein. Eind 1984 bleek dat de woningen in het gebied gelegen tussen de Paul Krugerlaan, Herman Costerstraat, Kempstraat, Wolmaransstraat en Schalkburgerstraat hiervoor gesloopt zouden moeten worden. Dit kwam neer op 400 woningen, hetgeen tot grote onrust onder de bewoners leidde. Bovendien waren de woningen in de blokken Herman Costerstraat en Scheepersstraat net gerenoveerd. Aangezien de plannen al door de gemeenteraad vastgesteld waren, had een actie tegen afbraak geen zin meer.

Convenant

Om toch invloed te kunnen uitoefenen op de gang van zaken werd de 'Belangengroep Wijkpark en middengebied Transvaal' opgericht. Er werd overleg gevoerd met de wethouder Stadsvernieuwing en medio 1985 werd het Convenant overeengekomen, een compromis waarin vastgelegd werd dat het Wijkpark gefaseerd zou worden aangelegd. De afspraken werden dat in 1986 als eerste de Wolmarans- Wessels- en Fischerstraat gesloopt zouden worden, na 10 jaar het volgende deel van de Wesselsstraat, en het Fronemancomplex pas na 15 jaar. Ondertussen werd in 1985 begonnen met een beperkte renovatie van de twee laatstgenoemde huizenblokken.

Uitvoering

Na de sloop van de eerste huizen werd de vrijgekomen ruimte voorlopig met graszaad ingezaaid en voor de kinderen werden wat speeltuigen neergezet. Vervolgens begon de uitvoering van de eerste fase van het Wijkpark, die opgeleverd werd in maart 1991. Helaas bleek al snel dat de vormgeving niet alleen uitnodigend was voor kinderen en goedwillende buurtbewoners, maar ook voor junks en dealers. Toch kon men niet anders dan er het beste van maken. Aan de zijde van de Kempstraat werden drie Urban Villa's gebouwd.

Aanpassingen

In 1998 werd het in 1985 overeengekomen Convenant aangepast. De uitvoering van de tweede fase zou in dit jaar eigenlijk van start gaan, maar er werd besloten de uitvoering van de tweede en derde fase samen te voegen en alles na 13 jaar te slopen. Dit betekende dat de woningen die nog stonden in het gebied van het toekomstige Wijkpark in 2001 gesloopt werden. Toegevoegd aan het plan werd de bouw van twee woontorens op het stuk aan het begin van de Paul Krugerlaan. Inmiddels zijn er, in overleg met de bewoners, definitieve plannen opgesteld voor de inrichting van het Wijkpark. De verwachting is dat het gereed zal zijn in 2005.