//-->
 Bericht 224
 
 

 

tekst van bord:

In 1979 stichtte buurtbewoners in de Smitstraat het buurthuis 'Met Mekander'. Begin jaren negentig kwam hier de nieuwbouw gereed en veranderde de naam in 'Bario'

een bericht van:

Rinus van Kralingen.

locatie:

Kockstraat 175

(bordje moet nog opgehangen)Behoefte aan buurthuis

Eind jaren zeventig van de twintigste eeuw bestond er behoefte in Transvaal Noord, toen beter bekend als "de Paul Krugerbuurt", aan een ruimte waar buurtactiviteiten georganiseerd konden worden. Buurthuis Mekander is een initiatief van de toenmalige bewonersorganisatie "comité Transvaal Krotvrij" waarin verschillende groepen, politieke partijen (CPN en PvdA) en organisaties van Surinamers (Loson) en buitenlanders vertegenwoordigd waren. Voor die tijd (1979) was dit een uniek initiatief omdat het erop gericht was sociaal culturele buurtvoorzieningen toegankelijk te maken voor álle buurtbewoners dus ook voor de migranten die zich in de buurt gevestigd hadden. Na een actie tegen de leegstand van woningen werd aan de Smitstraat een ruimte gevonden. Via een poort in de Smitstraat kon 'Met Mekander' bereikt worden, een buurthuis waar iedereen welkom was.

 

 

 

 

 

November 1979, voor de opening.

 

 

'Met Mekander'
De opbouw van het buurthuis was echt een gezamenlijk buurtproject. Er werd geld ingezameld en Buurthuis Boerenplein schonk overgebleven meubilair en menskracht. Samen met buurtbewoners knapte men de boel op. Het buurthuis bestond uit een kantine annex activiteitenruimte met barhoek, en een ruimte die als donkere kamer, voor het ontwikkelen van foto's, in gebruik was. Er werden onder meer taallessen georganiseerd, en activiteiten 'voor de buurt, met de buurt', maar de buurtbewoners kwamen er ook om gezellig samen te zijn en een potje te kaarten. In 1979 werd er ter ere van de opening van 'Met Mekander' een gezamenlijk Sinterklaasfeest gevierd.

 

 

 

 

Kockstraat 175

 

 

'Bario'

Uiteindelijk voldeed de ruimte niet en begin jaren negentig kwam er nieuwbouw gereed aan de Kockstraat. De naam veranderde toen in 'Buurthuis Bario'. Met de verhuizing veranderde het karakter van het buurthuis. Was het voorheen vooral een gezellig samenzijn van buurtbewoners, nu kwam de nadruk meer op culturele activiteiten te liggen. Uiteindelijk heeft 'Bario' zich ontwikkeld tot vrouwen- en kindercentrum. Voor kinderen is er in 1995 BarioK opgezet, een kinderkunstcentrum. Kinderen uit alle culturen in de leeftijdsgroep van 4 tot 12 jaar kunnen er kennis maken met allerlei vormen van beeldende kunst, zoals schilderen, boetseren, kijkdozen maken, fotograferen en noem maar op.

 

 

 

Kinderactiviteit in Bariok

 

 

Aanvulling

Op 11 november 2004 ontvingen wij van Marijke Zandkuijl de volgende reactie:

De nieuwbouw van Mekander kwam begin 1990 gereed en niet begin 1980. Wel heeft er in de jaren tachtig een verhuizing plaatsgevonden van de Smitstraat naar een ruimere noodvoorziening in de Kockstraat in afwachting van nieuwbouw.

Overigens is de oprichting van Mekander een initiatief van comité Transvaal Krotvrij waarin verschillende bewonersgroepen, politieke partijen (CPN en PvdA) en organisaties van Surinamers (Loson) en buitenlanders vertegenwoordigd waren. Voor die tijd (1979) was dit een uniek initiatief, omdat het erop gericht was sociaal culturele buurtvoorzieningen toegankelijk te maken voor álle buurtbewoners dus ook voor de migranten die zich in de buurt gevestigd hadden.

Met dank voor de reactie.