//-->
 Bericht 223
 
 

 

tekst op bord:

Buurthuis 'Boerenplein' werd in 1973 opgericht als reactie op fors gestegen huren; na twee tijdelijke onderkomens werd in 1981 het huidige pand betrokken.

een bericht van:

Dirk van Sinderen

locatie:

buurthuis Boerenplein, Mandelaplein 1

(het bordje wordt in voorjaar 2006 opgehangen)


 

Buurthuis Boerenplein

Begin jaren zeventig van de twintigste eeuw kreeg Transvaal-Zuid te maken met grote huurverhogingen. Wijkbewoners en communistische organisaties organiseerden zich en begonnen een actie tegen de hoge huren te voeren. Een leegstaand kantoor aan het voormalige Boerenplein van de Christelijke Woningbouwvereniging 'De Goede Woning' werd hun basis. Dit betekende het begin van het onafhankelijke 'Buurthuis Boerenplein' dat aanvankelijk geen financiële steun van de gemeente ontving. De gemeente was namelijk niet zo blij met het buurthuis, want zij was van mening dat het voorzieningenniveau in de wijk al voldoende was. Na enkele jaren herzag zij haar inzicht en kwam er toch gemeentelijke ondersteuning. In het buurthuis werden activiteiten voor de jeugd en andere wijkbewoners georganiseerd.

 

 

 

 

 

1977, Jongeren in het 'Boerenplein' bezig met filmproductie

 

Transvaal Krotvrij
Naast de organisatie van buurtactiviteiten bleef 'Buurthuis Boerenplein' betrokken bij acties die het wonen in de wijk moesten verbeteren. Zo is het buurthuis één van de oprichters in 1975 van het 'Comité Transvaal Krotvrij' dat zich sterk maakte voor het aanmerken van Transvaal als stadsvernieuwingsgebied en de algemene leefbaarheid in de wijk. Andere organisaties die medeoprichter van dit comité waren: opbouwwerk, Buurthuis De Loods, maatschappelijk werk, de afdelingen Transvaal van de PvdA en de CPN (Communistische Partij Nederland), de wetswinkel, bewoners van de Engelenbuurt, 'aktiecomité Leefbare Pretoriusstraat' en het 'Haags werklozen comité'. De acties van 'Transvaal Krotvrij' hebben succes gehad en later zijn deze activiteiten overgenomen door de BOT (Bewonersorganisatie Transvaal) en de BTZ (Bewonersorganisatie Transvaal-Zuid).

 

 

 

 

Nieuwe pand in aanbouw.

 

 

Nieuwbouw
Het voormalige kantoor van 'De Goede Woning' waar 'Boerenplein' nog steeds gevestigd was, werd rond 1980 gesloopt en het buurthuis verhuisde naar enkele bouwketens op het Boerenplein. Men spreekt in die periode over 'Keet Boerenplein'. Dit was een tijdelijk onderkomen totdat het huidige pand in 1981 opgeleverd werd. Dit is gebouwd naar een ontwerp uit 1978 van Hans van den Broek en telt twee lagen. In het buurthuis zijn onder andere een vergaderruimte, een ontmoetingsruimte, sportzaal en een drukkerij gevestigd, aan de buitenkant is een kunstwerk van Koos Flinterman aangebracht met de titel: "Zonder Titel".
Op 11 november 1987 werd het Boerenplein herdoopt in 'Mandelaplein', een duidelijk protest tegen de Apartheidspolitiek van Zuid-Afrika. Nelson Mandela was namelijk de grote leider van het verzet tegen deze vorm van racisme.


 

 

Viering van de vrijlating van de Zuid-Afrikaanse

anti-apartheidsstrijder Nelson Mandela in 1990

door het hijsen van de vlag van het ANC (African

National Congress) bij het 'Buurthuis Boerenplein'.