//-->
 Bericht 221
 
 

 

tekst op bord:

Vanaf begin jaren zeventig tot in de jaren tachtig was hier gevestigd jongerencentrum ''t Keldertje'; beroemde artiesten traden hier op voor jongeren uit heel Den Haag

een bericht van:

Lorette Bhattoe

locatie:

Spionkopstraat

(bordje hangt bij ingang naschoolse opvang)Overlast door jongeren

Eind jaren zestig van de twintigste eeuw hadden de jongeren die in de buurt van het Kaapseplein woonden behoefte aan een eigen plek om bij elkaar te komen. Tot dan toe werd hiervoor het Kaapseplein gebruikt, maar dit veroorzaakte overlast voor de omwonenden die stappen ondernamen tegen de 'hangjongeren'. De situatie dreigde te escaleren en dringend werd er een alternatieve plek gezocht. In 1969 werd deze gevonden in een ruimte onder het badhuis aan de Spionkopstraat zie bericht 213 . De ruimte werd ge´mproviseerd ingericht, een jongerenbestuur werd samengesteld en ''t Keldertje' kon gaan draaien.

In behoefte voorzien
Het was duidelijk dat 't Keldertje in een behoefte voorzag want de bezoekersaantallen stegen in een rap tempo. Jongeren konden er hun eigen elpees draaien en vele populaire artiesten traden op, zoals Herman Brood, Q65 en de Golden Earring(s). zie bericht 024 Vanuit heel Den Haag kwamen jongeren hier bijeen en de ruimte werd snel te klein. Hierdoor ging men weer rondhangen in de omgeving van 't Keldertje, waardoor opnieuw irritaties bij omwonenden en de scholen in de omgeving ontstonden. Ook het gebruik van drugs riep grote weerstanden op en uiteindelijk werd besloten de ruimte enige tijd te sluiten om deze uit te breiden en te reorganiseren. De rest van de badhuiskelder werd erbij getrokken en het beheer kwam in professionele handen. Hiervoor werd in 1974 de 'Stichting Badhuiskelder' opgericht.

 

 

 

 

 

 

1979

 

 

'Barbarella'
Vol goede moed werd de accommodatie in het voorjaar van 1975 heropend onder de nieuwe naam 'Barbarella'. Maar al na zes weken bleken het jeugdige bestuur en de professionele beheerder niet samen te kunnen werken en de tent werd alweer gesloten. Maandenlang gebeurde er niets, maar in de herfst van dat jaar vond heropening plaats onder een nieuw bestuur. De exploitatie bleef echter moeizaam verlopen. Door wijzigingen in bestuur, visies en personeel kwamen de activiteiten op een laag pitje te staan en er bleven steeds meer bezoekers weg. Opnieuw werd een nieuwe weg ingeslagen waarna het aantal activiteiten weer opbloeide en plannen voor een verbetering van het beheer werden gemaakt. Maar echt van de grond kwam het toch niet meer, ook door steeds weer optredende overstromingen van het riool en verplaatsing van de toegang van de Spionkopstraat naar de Colensostraat, waardoor leveranciers er niet meer goed bij konden komen. In 1977 werd de Stichting Badhuiskelder ontbonden en vond opnieuw tijdelijke sluiting plaats.

 

 

 

 

1987

 

 

Moeizaam
Na een nieuwe heropening, waarbij de benaming 't Keldertje terugkeerde, bleef het eigenlijk maar sukkelen. 't Keldertje werd eind 1978 ondergebracht bij de Stichting Sociaal Cultureel Werk en in de jaren tachtig bij het Buurthuis Boerenplein. Steeds werden er weer nieuwe wegen en andere vormen van exploitatie gezocht, maar de jongeren bleven weg. Eind jaren tachtig werd de aanvankelijk zo bloeiende jongerenruimte uiteindelijk gesloten.