//-->
 Bericht 218
 
 

 

tekst op bord:

In een oud schoolgebouw was van oktober 1941 tot april 1943 een Joodsch Lyceum gevestigd. De bezetter sloot Joden uit van eigen schoolkeuze. Van de 276 leerlingen overleefden 161 de oorlog niet.

een bericht van:

Stichting Voormalig Joodsch Lyceum Fisherstraat

locatie:

naast Paul Krugerschool (Fisherstraat 135)

bordje hangt nog niet
Onderdrukking joden

Tijdens de Tweede Wereldoorlog streefde de Nationaal-Socialistische Beweging (Nazi's) eerst naar het volledig buiten de maatschappij plaatsen van alle joden en vervolgens naar hun totale vernietiging. De ene antisemitische maatregel na de andere werd afgekondigd, waaronder in 1941 het verbod voor joodse kinderen nog langer onderwijs te volgen op openbare scholen. Er moesten daarom voor hen in het nieuwe schooljaar aparte scholen opgericht worden. De gemeente ging op zoek naar geschikte locaties.

 

 

 

 

 

 

Fisherstraat

Voor het Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs (VHMO) werd gekozen voor een schoolgebouw aan de Fisherstraat, zonder c, de huidige Fischerstraat mét c. Voor de oorlog was hier jarenlang protestants-christelijk en openbaar lager onderwijs gegeven. In 1939 en 1940 had het pand gediend om respectievelijk Nederlandse en Duitse militairen onder te brengen en daarna was het leeg komen te staan. Inmiddels verkeerde het gebouw in slechte staat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Joodsch Lyceum

De heer Bartels werd aangesteld als directeur en in de zomervakantie van 1941 lukte het hem, mede dank zij zijn uitgebreide netwerk, een nieuwe school op te richten: 'het Joodsch Lyceum Fisherstraat 135'. In de regio was dit de enige middelbare school waar nog joodse kinderen werden toegelaten, zodat hier niet alleen leerlingen uit heel Den Haag naartoe kwamen, maar ook kinderen uit Scheveningen, Voorburg, Rijswijk en zelfs Leiden. De school beschikte over 15 vertrekken en voor het nieuwe schooljaar werden 276 joodse leerlingen ingeschreven. Verder telde het Joodsch Lyceum twintig leerkrachten en zeven ondersteunende personeelsleden. Er waren een lyceum, HBS, Handelsdagschool en een Gymnasium ondergebracht en op 15 oktober 1941 begonnen de eerste lessen. Al snel liep het aantal leerlingen terug. Sommige kinderen kregen de kans onder te duiken om zo te ontkomen aan de Duitse maatregelen, maar vanaf mei 1942 verdwenen vele kinderen omdat ze met hun broertjes, zusjes en ouders op transport gesteld werden naar de vernietigingskampen.

Bezemstraat

Na Bartels werd dr. J. Teixeira de Mattos aangesteld als rector. Aan hem danken we het behoud van het archief van deze bijzondere school.

Per één december 1942 zegde de gemeente de huur op van de school, waarna het Joodsch Lyceum naar de Bezemstraat 1-3 verhuisde, waar het voortgezet onderwijs in hetzelfde gebouw kwam als het basisonderwijs. De naam veranderde in 'Joodsche school voor Voortgezet Onderwijs'. Het aantal leerlingen was ondertussen zodanig afgenomen dat men toekon met drie klaslokalen en een tekenlokaal. In tegenstelling tot de Fisherstraat had dit gebouw aan de Bezemstraat een functionerende verwarming.

Sluiting school

Op 10 april 1943 verordonneerde de bezetter dat op 23 april alle joden uit Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht verdwenen moesten zijn, met uitzondering van Amsterdam. Deze maatregel was op 29 maart 1943 al van kracht geworden in de rest van het land. Op 15 april 1943 werd de school aan de Bezemstraat gesloten, een week later vertrok de laatste trein met joden naar het concentratiekamp Vught en werd Den Haag 'judenfrei' verklaard.

Van de 276 ingeschreven leerlingen overleefden 161 kinderen de oorlog niet.

Boek

De Stichting Voormalig Joodsch Lyceum bracht in 2003 een boek uit over het lyceum. Het boek is getiteld Slotakkoord der kinderjaren, herinneringen aan het Joodsch Lyceum Fisherstraat, Den Haag 1941-1943. Het boek is geschreven door Wally de Lang.