//-->
 Bericht 214
 
 

 

tekst op bord:

Op 30 december 1932 werd op dit terrein de nieuwe groete- en fruitmarkt geopend, aangelegd aan het nieuwe Laakkanaal; dit kanaal verbindt Laakhaven met het Westland.

een bericht van:

Koos Biesot

locatie:

gebied tussen Marktweg, Groenteweg en Laakkanaal;

bordje staat op Jacob Schorerlaan.

 


Noordwal

Nadat in 1902 de Prinsegracht en de Brouwersgracht gedempt waren, verhuisde de hier gehouden groente-, fruit- en aardappelmarkt naar de Noordwal. Eigenlijk was dit bedoeld als een tijdelijke maatregel, maar dit 'tijdelijk' zou dertig jaar duren. Ondertussen zocht de gemeente wel naar een geschikter terrein en dit werd gevonden in 1924 aan de toenmalige rand van de stad. Het was een vrij terrein ten zuiden van de Hoefkade dat lag aan een nieuw gepland kanaal tussen het Westland en de Laakhaven, het toekomstige Laakkanaal. In 1930 was het graven van deze verbinding zover gevorderd dat men kon beginnen met de aanleg van het nieuwe groothandelsterrein.

 

 

 

 

Luchtfoto Groente- en Fruitmarkt in 1929. Linksvoor Laakkanaal en Laakhaven; rechts de Parallelweg

 

1932

Het nieuwe terrein was alles behalve een overbodige luxe. De groente- en fruitmarkt aan de Noordwal had zich uitgebreid naar de omringende straten, maar ook die waren inmiddels volledig verstopt geraakt waardoor een enorme verkeersoverlast bestond. Gelukkig kon eindelijk de Groothandelsmarkt aan de Marktweg in gebruik genomen worden, die officieel geopend werd op 30 december 1932. In 1933 kwam het Laakkanaal gereed en toen kon via het water het transport tussen de Laakhaven en het Westland van groente, fruit en aardappels soepel verlopen. Oudere Transvalers herinneren zich nog dat zij in hun jeugd op de Groothandelsmarkt de kooplui hielpen met het duwen van de boten. Als tegenprestatie kregen ze wat tomaten, een komkommer, of wat ander gezond 'snoepgoed'.

 

 

 

 

 

 

Veiling
Niet alleen via het water, maar ook per spoor was het terrein goed bereikbaar. Naast groente en fruit werden ook bloemen vervoerd en al in 1924 werd er op het terrein een veiling voor de handelswaar gehouden. Hoewel de veiling na een moeizaam begin later toch bestaansrecht kreeg, werd zij nooit een onverdeeld succes. In 1975 kwam er dan ook een eind aan.

 

 

 

 

 

 

 

Snelle vooruitgang

De Tweede Wereldoorlog was, zoals overal, een slechte periode voor de Groothandelsmarkt. Na afloop gingen de ontwikkelingen echter snel bergopwaarts. Er kwamen steeds meer grote bedrijven, die de kleintjes verdrongen, het assortiment werd uitgebreid en steeds meer vond het transport via de weg, met vrachtauto's, plaats. In 1961 werd de haven op het terrein dan ook gedempt en vanaf 1971 was het spoor ook overbodig geworden.

 

 

 

 

 

 

Woonwijk
Door de groei van de bedrijven nam de behoefte aan uitbreidingsmogelijkheden evenredig toe. Het gebied was hiervoor echter te klein. Zodoende vertrokken begin jaren negentig veel bedrijven naar het nieuwe bedrijventerrein LeiZo (Leidschendam-Zuid-Oost), het huidige Forepark. De groothandelsmarkt werd overbodig en werd ontmanteld. Op het vrijgekomen terrein kwam een nieuwe woonwijk, die in 1997 opgeleverd zou worden. Hier bevinden zich nu ongeveer 800 woningen. Als basisschool werd er de oude Viljoenschool uit de Viljoenstraat naartoe verplaatst, die als nieuwe naam het Galjoen kreeg.