//-->
 Bericht 212
 
 

 

tekst op bord:

Op deze plek stond tot 1981 gebouw 'Custodia', oorspronkelijk het parochiegebouw van de RK Kerk de 'Engelbewaarder', sinds 1924 gebuikt voor feesten en podiumvoorstellingen.

een bericht van:

Alice Veenstra

locatie:

Brandtstraat op de plek waar de kleine Spaanse Kerk staat. 

Franciscus Antonius Maria Lucassen

In 1911 gaf de bisschop van Haarlem aan Franciscus Antonius Maria Lucassen, rector van het beruchte Haagse weeshuis Groenestein, opdracht een nieuwe kerk en parochie in Den Haag te stichten. Lucassen begon ijverig geld in te zamelen en begin 1912 werd er al een stuk grond aangekocht in wat later de Brandtstraat zou gaan heten. Hierop moest uiteindelijk een nieuwe kerk verrijzen, maar eerst werd begonnen met de bouw van een noodkerk, die de naam 'Custodia' zou krijgen. De naam Custodia is afgeleid van 'Angeli Custodes' wat beschermengelen betekent.

H.H. Engelbewaarders

Op 11 december 1912 werd Lucassen tot pastoor benoemd en begon de geschiedenis van de nieuwe parochie van de H.H. Engelbewaarders. Op 15 december 1912 werd deze afgesplitst van de parochie van de H. Agnes aan de Beeklaan. Het door architect Nicolaas Molenaar sr. ontworpen Custodia werd een maand later al in gebruik genomen. Dezelfde architect ontwierp ook de kerk, maar de bouw hiervan liep vertraging op door de uit de pan rijzende bouwkosten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Door een legaat van Geertruida Jacoba Louise de Bruijn kon de bouw voltooid worden en de inwijding vond plaats op 8 mei 1916.

Custodia

Na de ingebruikname van de kerk hoefde er in Custodia niet meer gekerkt te worden. Het bleef echter in gebruik bij de parochie die in deze periode sterk groeide door de uitbreiding van het Transvaalkwartier. In 1922 werd de voormalige hulpkerk verbouwd en werden er vele activiteiten van de parochie georganiseerd. In 1924 kwam er op de plaats van het voormalige altaar een podium waardoor er ook toneelvoorstellingen en feesten gehouden konden worden. Binnen de parochie groeide het aantal jeugd- en sportverenigingen die allemaal bijeenkomsten in Custodia hadden.

Na WOII

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen veel activiteiten stil te liggen, maar na de bevrijding probeerde men de draad weer op te pakken. Van 1953 tot 1958 beschikte de parochie over een heus Katholiek Cultureel Centrum (KCC), wat een scala aan activiteiten organiseerde, zoals: culturele middagen en avonden, excursies, toneel, muziek, dans, declamatielessen en lessen in vreemde talen. Uiteraard vonden de activiteiten van het KCC plaats in Custodia.

Verval
Toen bleken de bloei-jaren voorbij en in 1963 waren de exploitatieproblemen zo groot geworden dat Custodia verkocht moest worden. Het gebouw begon toen langzaam te verkrotten en in de jaren zeventig werd het dichtgemetseld, een triest gezicht. In 1981 was de sloop van het voorheen zo druk bezochte Custodia onvermijdelijk geworden. Door de leegloop ontliep ook de kerk in hetzelfde jaar de slopershamer niet, maar hiervoor in de plaats kwam een kleiner kerkgebouw terug, zo'n beetje op de plaats waar vroeger Custodia lag.