//-->
 Bericht 210
 
 

 

tekst op bord:

Woningbouwvereniging 'Patrimonium'gaf in 1920 opdracht aan architect L. Cusell dit wooncomplex te bouwen. Kenmerkend voor die tijd zijn de bijbelse teksten.

een bericht van:

Lenie Meijer

locatie:

2e Pieterburgstraat, Den Haag

 Vereniging Patrimonium
Eind jaren zeventig van de negentiende eeuw werd in Amsterdam de vereniging 'Patrimonium' opgericht. Deze vereniging was opgericht "ter verdediging van geestelijke volksgoederen, het Erfdeel der Vaderen". Op veel plaatsen in Nederland gingen zij zich bezighouden met volkshuisvesting en vakonderwijs, waaronder in Den Haag vanaf 1880.

 

Woningwet 1901
In 1901 werd de eerste Woningwet ingevoerd, waardoor eindelijk richtlijnen voor de kwaliteit van woningen en de minimumbreedte van straten van kracht werden. Bovendien werd het gemeenten toegestaan om woningbouwverenigingen financieel te steunen bij de uitvoering van bouwprojecten. Een gunstige ontwikkeling voor de in aanbouw zijnde wijk Transvaal.

 

 

 

Woningstichting Patrimonium
De leden van de 'vereniging Patrimonium' besloten in 1913 tot oprichting van de 'Woningstichting Patrimonium'. Deze stichting zou zich gaan bezighouden met de woningbouw op basis van de woningwet. In 1914 vond de officiŽle oprichting van de stichting plaats. Hiermee werd de basis gelegd voor de latere 'Woningbouwvereniging Patrimonium'. Onmiddellijk werden, in overleg met de afdelingschef van gemeentewerken, plannen voor de bouw van 'volkswoningen' ontwikkeld. De allereerste opzet voor woningen, in de buurt van de Laakhaven, werden niet uitgevoerd, maar daarna werden plannen voor woningbouw in Transvaal Zuid opgesteld. Deze werden aanvankelijk wel vertraagd door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, waardoor bouwmaterialen al gauw 25% duurder geworden waren. De woningnood was dermate hoog, dat het bestuur zich hierdoor uiteindelijk niet liet weerhouden.

 

2e Pietersburgstraat
Eťn van de complexen die door Patrimonium gebouwd werden, was het woonblok in de 2e Pietersburgstraat. Architect L. Cusell kreeg opdracht het te ontwerpen en in de jaren 1920 - 1921 werd het gebouwd. Het complex is een kenmerkend voorbeeld van een hofjesachtige aanleg met een binnenstraat die aan weerszijden via poorten toegankelijk is. Het bestaat uit parterre- en etagewoningen, waarvan de etagewoningen niet via een buitenportiek, maar via binnentrappen bereikt werden. Het was een van de eerste projecten waarbij dit werd toegepast. In de jaren twintig was het bij christelijke woningbouwverenigingen gebruikelijk om veel bijbelse teksten in bouwprojecten te verwerken, hetgeen ook in de 2e Pietersburgstraat opvalt.

Christelijke Woningbouwvereniging Patrimonium
Om de betrokkenheid van de bewoners te vergroten werd de woningstichting omgezet in een vereniging. Op 19 januari 1962 ontstond zo de 'Christelijke Woningbouwvereniging Patrimonium 's-Gravenhage'.