//-->
 Bericht 208
 
 

 

tekst op bord:

Hier lag vroeger een stuk van de Herman Costerstraat. Op nummer 221 openden in 1913 de gezusters A. en C. Hummel hun succesvolle 'Kinderleeszaal en bibliotheek'op.

 

een bericht van:

Lientje Emck

locatie:

oude stuk Herman Costerstraat

nummer 221; thans: Wijkpark Transvaal


 

Kinderleeszaal

In de nog jonge wijk Transvaal woonden in 1913 al veel gezinnen met vele kinderen. De zussen A. en C. Hummel richtten daarom de 'Kinderleeszaal en Bibliotheek Herman Costerstraat' op die in november van dat jaar in de Herman Costerstraat 221 geopend werd. De kamer en suite van het pand fungeerde als (voor)leeszaal en uitleenadministratie. Hier konden de kinderen terecht op de woensdag- en zaterdagmiddagen. Vanwege de grote belangstelling werd de openstelling al snel uitgebreid met donderdagmiddag en maandagavond.

Drukbezocht

De kinderleeszaal was een groot succes en er werd zo druk gebruik van gemaakt dat de gezusters Hummel het werk niet meer aankonden. Daarom nam de 'Bond ter Behartiging van de Belangen van het Kind' in 1918 de werkzaamheden over. Op dat moment maakten al 600 700 kinderen gebruik van de bibliotheek. De 'Bond ter Behartiging van de Belangen van het Kind' besteedde de werkzaamheden in de leeszaal uit aan de Haagse afdelingen van de 'Nederlandse Kinderbond' en de 'vereniging Schoonheid in Opvoeding en Onderwijs'.

Verhuizing

De kamer en suite werd te klein voor alle lezertjes en er werd uitgezien naar andere ruimte. De gemeente stelde voor te verhuizen naar een nieuw schoolgebouw aan de Colensostraat. In dit gebouw zou ook het eerste filiaal van de 'Openbare Leeszaal en Bibliotheek' komen. De verhuizing ging door en januari 1926 werd de nieuwe jeugdleeszaal geopend. Hoewel de instelling nu in hetzelfde gebouw zat als de 'Openbare Leeszaal en Bibliotheek', bleef het een zelfstandige bibliotheek.

 

 

 

kinderleeszaal ca. 1935, Colensostraat 4

(foto: Gemeentearchief Den Haag)

 

 

Samengaan

In 1958 had de Jeugdleeszaal een ernstig tekort aan jong personeel en het werk viel de oudere medewerkers steeds zwaarder. Zodoende moest het besluit genomen worden de instelling op te heffen. Dit betekende niet het einde van de dienstverlening, want de leeszaal werd overgenomen als Jeugdafdeling van de Openbare Bibliotheek. Na verloop van tijd bleek de Colensostraat voor veel wijkbewoners te afgelegen te liggen en de uitleencijfers daalden. Daarom verhuisde het bibliotheekfiliaal naar het Hobbemaplein, waar het eerst op een eerste verdieping gevestigd was en tegenwoordig op de begane grond in hetzelfde gebouw. Hiermee is de bereikbaarheid alleen maar toegenomen en de bibliotheek heeft nog steeds veel leden, waaronder erg veel jeugdleden.