Bericht 204
 
 

 

tekst op bord:

In 1917 werd de De la Reyschool geopend; tegenwoordig is de school gericht op Samen Leren Leven met een evenwichtige verdeling van leren en spelen.

een bericht van:

Joop Josée, 't Gilde

locatie:

De La Reyweg 212

 

De school

Op 11 november 1917 werd de De la Reyschool geopend, een openbare lagere school. De school had toen nog een sterke wijkfunctie, maar door de jaren heen is dit veranderd. De school ontwikkelde namelijk een bijzonder eigen lesprogramma, dat ook veel ouders buiten Transvaal aansprak zodat deze hun kinderen op de school plaatsten. Inmiddels komt bijna de helft van de leerlingen uit andere Haagse wijken. Begin jaren negentig bleek het aantal leerlingen echter erg laag en het gevaar bestond dat de school niet zelfstandig zou kunnen doorgaan, maar zou moeten fuseren met een andere school. De school heeft er hard voor geknokt om dit te voorkomen en zijn eigen identiteit te behouden. En met succes

 

 

 

een klassefoto uit 1922

 

 

 

 

 

 

 

Bijeenkomst bij 35-jarig bestaan

 

 

Lesprogramma
Begin jaren zeventig van de twintigste eeuw begon een aantal enthousiaste onderwijzers met een andere manier van onderwijs. Hierbij werd de centrale plaats van het leren geringer en kreeg ook spelen een offici╬le plek in het lesrooster. Hiermee ontstond een betere aansluiting op het latere leven van de leerlingen waarin immers ook vrije tijd en werktijd gecombineerd moeten worden. De school wil hiermee sindsdien 'de proeftuin voor het leven' zijn. Inmiddels is culturele educatie als belangrijk onderdeel aan het lesprogramma toegevoegd. Met name muziek krijgt veel aandacht, maar ook kunstzinnige vorming en techniek. De school beschikt onder meer over een eigen theater, laboratorium, museum, speeltoren en een speciaal ingerichte bibliotheek.

 

 

 

 

De la Reyschool in 1955

 

 

 

 

Muziekmagneet

Sinds 2001 is de De la Reyschool aangewezen als ╚╚n van de acht Haagse 'kunstmagneetscholen'. Dit zijn scholen die extra tijd aan kunst- en cultuureducatie besteden. In de De la Reyschool ligt binnen dit vierjarig project de nadruk op muziek, wat aansluit op het muziekplan dat al in 1998 binnen de school was opgestart. Dit is een meerjarenplan waarin naarmate de leerlingen ouder worden ze uitgebreidere muzieklessen krijgen. De reguliere lessen worden bovendien aangevuld met buitenschoolse muziekactiviteiten, zoals het schoolorkest en schoolkoor.