Bericht 202
 
 

 

tekst op bord:

Voor de bouw van deze kerk legde prinses Juliana in 1924 de eerste steen. G. van Hoogevest ontwierp het gebouw, dat tot 1997 in gebruik bleef bij de Hervormde Gemeente.

een bericht van:

ds. Jan Eerbeek

locatie:

Julianakerk (hoek Kempstraat / Schalk Burgerstraat)


 

Bouw
Voor de Hervormde Gemeente in het Transvaalkwartier werd in 1924 begonnen met de bouw van de Julianakerk. Prinses Juliana legde op 20 september de eerste steen. De bouwstijl van de kerk is Amsterdamse school en de architect was G. van Hoogevest. In 1926 was de bouw afgerond en in aanwezigheid van koningin Wilhelmina en koningin-moeder Emma werd de kerk in gebruik genomen. De band tussen de kerk en het koningshuis was sterk en een jaar later deed prinses Juliana er haar belijdenis. Na het overlijden van koningin-moeder Emma in 1934 werd de rouwdienst er opgedragen.

 

 

 

 

 

 

Bevestiging van prinses Juliana als lidmate van de N.H. Kerk in de Julianakerk, 1927. De prinses met haar vader prins Hendrik bij de kerk

 

Dominee van den Bosch

Die sterke band met het koningshuis was te danken aan de zeer Oranjegezinde eerste dominee van de kerk: Dirk Arie van den Bosch. Hij had ervoor gezorgd dat de Julianakerk er kwam, mede door zijn voorzitterschap van de 'En-Uur-Loon Bond'. De leden van deze bond stonden n uur loon per week af voor de bouw van de kerk. Daarnaast doneerde het Oranjehuis een flink bedrag. Al in het begin van de Tweede Wereldoorlog werd dominee van den Bosch door de Duitse bezetter gearresteerd, waarschijnlijk op basis van een misverstand. De in 1884 geboren dominee stierf op 20 maart 1942 in Kamp Amersfoort, als gevolg van de ontberingen in het kamp.

 

 

Juliankerk in 1927

 

Leegloop
Na 1970 kreeg ook de Julianakerk te kampen met ernstige leegloop. Een steeds groter deel van de ongeveer 1000 zitplaatsen bleef leeg, totdat er uiteindelijk nog maar zo'n 5% bezet was tijdens de kerkdiensten. Dit leidde tot ontbinding van de kerkgemeente en in januari 1997 werd er de laatste eredienst gehouden. In 1998 kocht de gemeente Den Haag het gebouw om er een nieuwe bestemming aan te geven. Het zal een multifunctionele bestemming krijgen, waar cultuur n religie een plek vinden.