Bericht 201
 
 

tekst op bord:

Op 15 februari 1969 werd hier, in het voormalige rusthuis van de Gereformeerde kerk, het eerste Wijk- en Dienstencentrum van Den Haag geopend.

een bericht van:

Stichting Welzijns Organisatie Centrum (WOC)

locatie:

Scheepersstraat 54, Den Haag


 

Plannen

Al rond 1960 bestonden er plannen in Den Haag een wijk- en dienstencentrum (WDC) te openen. Een dergelijke instelling zou de afstand tussen de burgers en de dienstverlenende instellingen kunnen verkleinen. Oorspronkelijk was het eerste WDC van Den Haag in de Schilderswijk gepland, maar daar kon geen geschikte locatie gevonden worden. Wel geschikt bleek het voormalig rusthuis van de Gereformeerde gemeente op de hoek Scheepersstraat - Hertzogstraat, dat in 1967 door de gemeente Den Haag aangekocht werd.

 

 

 

Koningin-moeder Emma (links in de koets) bezoekt het
rusthuis van de Gereformeerde Kerk in 1915.

(foto Gemeentearchief Den Haag).

 

 

 

 

 

het pand Scheeperstraat 54 toen het nog een rusthuis was van de Gereformeerde Kerk, circa 1925

(foto: Gemeentearchief Den Haag)

 

Voorbereidingen

De verbouwing begon en een centrumcommissie werd ingesteld om de opening en het functioneren van het centrum voor te bereiden. Deze commissie vergaderde in het aangrenzende wijkgebouw 'SION' van de Hervormde Gemeente, dat toen nog geen onderdeel vormde van het aanstaande WDC. Dat alles goed werd voorbereid was erg belangrijk, want bij succes zouden er meer wijk- en dienstencentra in de stad komen. Het WDC kreeg de volgende doelstellingen:

- ruimte bieden aan activiteiten van de bewoners. Daarnaast nog niet bestaande activiteiten in de wijk stimuleren;

- ontmoetingspunt zijn voor de wijk, met name voor ouderen.

 

Opening

Op 15 februari 1969 was het zover. Toenmalig burgemeester Mr. V.G.M. Marijnen en wethouder H.F. Happel van sociale zaken openden het Wijk- en Dienstencentrum Transvaal aan de Hertzogstraat 50a (hoek Scheepersstraat). In het WDC waren toen zes huisartsen, vijf maatschappelijk werkers van diverse levensbeschouwelijke richtingen, n sociaalraadsman en n wijkzuster gevestigd. Later kwamen daar nog bij: een apotheek, fysiotherapeuten en tandartsen. De beheerders van het pand woonden op de eerste verdieping, de gehele parterre was voor de zes huisartsen ingericht. Deze huisartsenpraktijk was de eerste groepspraktijk in Nederland. Hij bestaat nog steeds, maar is al lang niet meer de enige.

Succes

Het Wijk- en Dienstencentrum Transvaal was een groot succes en werd door vele wijkbewoners bezocht. Het centrum breidde uit tot aan het Schalk Burgerplein toen het voormalige wijkgebouw 'SION' er bijgetrokken werd, het pand waar ooit de zondagsschool was en de lagerschooljeugd op tbc werd gecontroleerd. In dit deel bevindt zich tegenwoordig onder meer het Transvaal Informatiepunt Ouderen, TRIPO. Spoedig openden ook in andere wijken van Den Haag dit soort centra.