//-->
 Bericht 504
 
 

 

tekst op bord:

Op Goudriaankade 13-18, werd in 1914 het Beurtvaartbedrijf T. en C. Stigter gevestigd; dit bedrijf vervoerde dagelijks via de binnenwateren van Holland vrachten naar Gouda, de Zaanstreek en Alkmaar.

een bericht van:
De heer A.H. Stigter

locatie:

Goudriaankade 13-18Over water

De geschiedenis van de Goudriaankade heeft alles te maken met het water en vooral met het vervoer over het water.Ruim honderd jaar geleden, waren er nog geen vrachtauto's en werden alle goederen over korte afstand vervoerd met paard en wagen en over langere afstand vooral met schepen of - waar mogelijk - met de trein.

Het Schipperskwartier

Alle bedrijven waren vroeger te vinden in de binnenstad en de goederen werden met kleine schepen vervoerd door de grachten. Toen de bevolking en ook de bedrijven groeiden werd aan de rand van de stad omstreeks 1885-1890 tussen de Rijswijkseweg en de Trekvliet een kleine woonbuurt gebouwd. Het Schipperskwartier.

Laakhavens

Rond 1900 werd begonnen met de aanleg van de Laakhavens en de kade langs deze havens. In dat jaar kwam ook het eerste gebouw gereed. Het havenkantoortje, een sierlijk fin de siecle bouwsel, op de hoek van de Trekweg (nu: Bontekoekade) en de Goudriaankade. Vanuit dit kantoortje werd door de havenmeester en zijn medewerkers het scheepvaartverkeer bijgehouden naar de Laakhavens en - via de Trekvliet - naar de binnenstad. Ook moest daar door de schippers het havengeld en het ligplaatsgeld worden betaald.

Fa. Stigter bootdiensten

In 1914/15 kwam de eerste nieuwbouw aan de Goudriaankade gereed. Op de nrs. 13-18 werden de panden en het pakhuis van T. en C. Stigter gevestigd. De fa. Stigter had bootdiensten naar Gouda, de Zaanstreek en Alkmaar. Het was een 'beurtvaartbedrijf' dat met vrachtboten, voor meestal vaste klanten op vaste dagen een vaste route voer met partijen goederen.

Goederen, ook van AH

Uit Gouda kwam bijv. kaas, koek en banket, aardewerk en ook wasgoed (manden en zakken) dat in Goudse wasserijen werd gewassen voor Haagse bedrijven en particulieren.
Uit Zaandam kwamen levensmiddelen van Albert Heyn, waarmee de AH-winkeltjes werden bevoorraad, balen meel van de meelfabriek Wessanen voor een groot aantal kleine bakkerijen met winkels en verfwaren van de verffabriek Jan Vet.

'Gouda - 's-Hage'

De Goudse dienst werd uitgevoerd met één boot, de 'Gouda - 's-Hage'. Voor de Zaanse dienst, die ook wel Haarlem en Amsterdam aandeed, waren vier boten in bedrijf: de Telegraaf 1, 2, 3 (dekschuit voor o.a. rollen en balen papier) en 4. De beurvaartdiensten werden in de jaren 50 en 60 geleidelijk aan vervangen door autodiensten.

Stof en lawaai

Het woongenot aan de Goudriaankade had overigens zo zijn beperkingen. Aan de overzijde van het water, de Slachthuiskade (nu Neherkade) was de kolen-overslag. Met een walkraantje en een trechter werden kolen uit grote schepen overgeladen in kleine. Deze overslag ging vergezeld van veel stof en lawaai. Daarnaast kon bij sterke wind of storm uit een bepaalde richting de Laakbrug soms dagenlang irritant gaan 'loeien', wat voor kinderen angstaanjagend was.

Pand Goudriaankade 13 in 2005