//-->
 Bericht 134
 
 

 

tekst op bord:

In de winter van 1956 sloopten jongeren een pontje dat hier voer tussen Koninginnegracht en Raamweg; dit was het einde van deze veerdienst.

een bericht van:

Bewonersorganisatie Archipel / Willemspark

locatie:

Koninginnegracht ter hoogte van de Delistraat

 


Start vaart

In 1898 werd gestart met de vaart van een pontje over de Koninginnegracht. Het voer ter hoogte van de Delistraat naar de Raamweg. De eerste exploitant, pontjesbaas, was de heer J. Koemans.

 

 

 

 

Het pontje gefotografeerd vanaf de Koninginne-

gracht in 1941, foto: A. Dingjan, Dienst voor

de Stadsontwikkeling, Gemeentearchief.

 

 

 

 

 

 

Het pontje, nu gezien vanaf

de Raamweg in 1942;

foto: Polygoon-Meyer

Haags Gemeentearchief

 

Extra informatie bij de foto's

Op de bovenste foto is het pand links achter "Huize Katwijk", een internaat van de Paters Jezuïeten; deze paters gaven les op het Aloysiuscollege. Het pand is nu in gebruik door Europol.

uit de vaart door WO II

Tot 1943

Dit pontje maakte zijn regelmatige, dagelijkse overvaarten tot in 1943. tegen die tijd werd o.a. het Benoordenhout Duits spergebied. Er mocht niet meer gestoken worden en daarom werd een aantal bruggen afgebroken: de Javabrug (zie bericht 126), brug bij Troelstra monument, de Wittebrug, brug bij de Laan Copes van Cattenburch en de brug in de Koningskade, de Dierentuinbrug).

Weer in de vaart

Na de oorlog, toen het Benoordenhout weer toegankelijk was geworden, werd de dienst hervat. In de winter moest het veer regelmatig gestaakt worden vanwege het dichtvriezen van de gracht. De trapjes bij het veer werden dan gebruikt om lopend over het ijs te kunnen gaan. Ook het schaatsen aanbinden gebeurde vaak gezeten op de trapjes.

Definitief uit de vaart

In de winter van 1956 vroor de gracht weer dicht. Jongeren sloopten het pontje zo ernstig dat herstel niet meer lonend was. Deze vorm van - wat we nu noemen - 'zinloos geweld' betekende het einde van deze veerdienst.