//-->
 Bericht 132
 
 

 

tekst op bord:

Hier stond de in de 19e eeuw gebouwde Oranjekazerne; deze brandde in de nacht van 6 op 7 maart 1919 geheel af (waarschijnlijk brandstichting).

een bericht van:

het Instituur voor Militaire Geschiedenis

locatie:

Couperusplein, Den Haag


De bouw

De Oranjekazerne is gebouwd in de parkachtige tuin van de Koninklijke Bibliotheek die stond aan het Lange Voorhout. De eerste steen voor deze kazerne werd op 20 april 1824 gelegd door de toenmalige kroonprins, de latere koning Willem II

.

 

 

 

 

De Oranjekazerne, voorbij de poort in 1910,

foto: Haags Gemeentearchief.

 

 

 

 

 

De hoofdingang aan de Mauritskade (1900),

foto: Haags Gemeentearchief.

 

Het aanzien

Deze kazerne lag op de plaats waar nu het Louis Couperusplein is. Het gebouw zelf lag teruggesprongen ten opzichte van de rooilijn van de Mauritskade. Op de rooilijn stond een laag muurtje en was een poort gebouwd tussen twee stenen pilasters (de Alexander- en de Frederikskazerne hadden ook zulke hoofdingangen). De kazerne was van het keurregiment Grenadiers en Jagers. Voor deze onderdelen van het leger kwamen alleen mannen in anmerking die voldoende lengte en het juiste postuur hadden.

 

 

 

Grenadiers in groot tenu, de Hoofdwacht, 1902,

foto: Haags Gemeentearchief.

 

Bibliotheek en museum

De kazerne beschikte over een bibliotheek over krijgswetenschappen, vechtkunst en wapens. Er was ook een klein museum met uniformen, wapens en andere zaken die te maken hebben met het regiment. Ook waren er portretten te zien van officieren en bevelhebbers van het regiment.

 

 

 

 

 

Het museum in de kazerne, 1910, HGA