//-->
 Bericht 127
 
 

 

tekst op bord:

Tot 1926 woonde hier Rijksbouwmeester Cornelis Hendrik Peters die het pand voor zichzelf in 1880 ontworpen had (zie tekenmaterialen boven de voordeur van 42).

een bericht van:

G.M.H. Kuipers en W. Keyser

locatie:

Surinamestraat 42

C.H. Peters

Het woonhuis op nummer 42 werd door Rijksbouwmeester C.H. Peters ontworpen in de toen nog in aanbouw zijnde Surinamestraat. Het was bestemd om er zelf in te gaan wonen.

 

 

 

 

 

De voormalige woning van Peters, Surinamestrat 42

foto: Luc Meuwese, juni 2004

 

 

Gevelsteen

Boven de voordeur zit een gevelsteen met daarin afgebeeld bouwkundige attributen die symbool staan voor het werk van architecten. Ten onrechte wordt wel gezegd dat het een symbool van de Vrijmetselarij betreft, maar dit is niet juist.

 

 

 

 

 

Bouwkundige symbolen boven de voordeur,

foto: Luc Meuwese, juni 2004

 

Oude delen

Binnen zijn nog enkele oude delen gebruikt uit een gesloopt pand elders. Volgens zeggen zijn deze delen afkomstig uit het oude huis van Huygens aan het Plein. Dat pand van Huygens stond op de plaats waar Peters het (thans voormalige) ministerie van Justitie ontwierp.

Na de dood van zijn vrouw heeft Peters nog een tijdje in het pand in de Surinamestraat gewoond; later is hij naar het Nassauplein verhuisd.