//-->
 Bericht 126
 
 

 

tekst op bord:

In 1943 liet de bezetter de toenmalige brug afbreken; in 1949 - 1950 werd een nieuwe gebouwd en versierd met 4 reliefs met Javaanse taferelen van Gra W. Rueb.

een bericht van:

Bewonersorganisatie Archipel / Willemspark

locatie:

Javabrug (verlengde van de Javastraat)


Oude houten brug

 

 

 

Een foto uit 1861. De foto is genomen op de

Koninginnegracht richting houten bruggetje

over de gracht. Dit bruggetje is de voorloper

van de eerste stenen brug;

foto: Alexandrine Tinne; Gemeentearchief.

 

Nieuwe brug

In 1907 werd een nieuwe brug ingebruik genomen die was gebouwd tussen de Javastraat en de Wassenaarseweg over de Koninginnegracht. Deze brug was o.a. nodig voor het doortrekken van tramlijn 7 naar het Benoorden- en het Bezuidenhout.

 

 

 

Javabrug in 1919 gefotografeerd staande op

de brug. Nog zonder de beeldhouwwerken

van Gra Rueb; foto: Haags Gemeentearchief.

 

Reliëfs

Tweeëndertig jaar later, In 1939, werden op de brug reliëfs geplaatst die gemaakt zijn door de beeldhouwster Gra Rueb. De reliëfs hebben betrekking op het voormalige Oost-Indië. Zij verbeelden de verbouw van en de handel in rijst, thee, koffie en suiker.

 

 

 

 

 

 

 

 

    Reliëfs Javabrug gemaakt door Gra Rueb in 1939; de reliëfs zijn gefotografeerd in 1987

    door Van Wermeskerken; Gemeentearchief;

 

Afbraak

De Duitsers braken de brug af in 1943, omdat het Benoordenhout verklaard werd tot spergebied. Het pontje bij de Delistraat werd om dezelfde reden uit de vaart genomen (zie bericht 134) De beeldhouwwerken werden weggehaald en opgeslagen.

 

 

 

Afbraak Javabrug in 1943,

foto: M. Huizinga, Haags Gemeentearchief

 

En weer opbouw

Na de bouw van een nieuwe brug in de jaren 1949 / 1950 werden de voorstellingen van Gra Rueb weer teruggeplaatst.

 

 

 

 

 

Bouw nieuwe Javabrug in 1950,

foto: Noël Heusden, Haags gemeentearchief

 

 

 

 

 

De nieuwe Javabrug in 1951; de de hoeken

de beeldhouwwerken van Gra Rueb;

Dienst Stadsontwikkeling, Ggemeentearchief

 

 

Andere werken van Gra Rueb

 

 

 

 

 

 

Sculptuur door Gra Rueb voorstellende

een fabel van La Fontaine aan de brug

bij de Houtweg / Nieuwe Uitleg;

foto: A.S.C. Schüller, Gemeentearchief