//-->
 Bericht 124
 
 

 

tekst op bord:

In 1988 werd de huidige fontein geplaatst (ontwerp van Renske Mors en H. van der Leeden); een 19e eeuwse fontein was tussen 1925 en 1928 afgebroken.

een bericht van:

Wendela van Beuningen


locatie:

Bankaplein, Den Haag

 

 

"Neptunus en Amphritite"

De oorspronkelijke fontein op het bankaplein werd in 1881 door architect H. Westra jr. ontworpen. Het was een geschenk van de "Exploitatie Maatschappij Duinweide"aan de gemeente Den Haag. De fontein omvatte o.a. een voorstelling van "Neptunus en Amphritite". In de zomer was de fontein 's middags een paar uur in bedrijf.

Bankaplein met fontein in 1905;

foto: Haags Gemeentearchief

 

 

Afbraak

In 1921 besloot de gemeente om de fontein weg te halen. Dit besluit werd in 1925 geŽffectueerd (afbraak ergens tussen 1925 en 1928). Mogelijk had het besluit te maken met de kwaliteit van de fontein. Al in 1885 moest aan de toen nog vrijwel nieuwe fontein voor 100 gulden repararies verricht worden (feitelijk is er met de huidige, niet goed functionerende fontein op het Spuiplein niets uitzonderlijks aan de hand als je de situatie beziet van de Bankafontein destijds).

 

 

 

Bankaplen met 'schamele klok' in 1972

foto: Haags Gemeentearchief

 

 

Na klok weer fontein

Na het verwijderen van de fontein plaatste men daar een klok. Nadat ook deze uit financiŽle overwegingen verdwenen was, kwam er in 1988 een nieuwe fontein op initiatief van de bewoners. Bewoners hadden dar jarenlang op aangedrongen. Die nieuwe fontein is ontworpen door Renske Mors en H. van Leeden. Die fontein staat er thans nog.

 

 

 

 

Bankaplein met nieuwe fontein, foto in 1991

foto: Milan Konvalinka, Gemeentearchief.

 

 

 

 

O.a. in augustus 1976 voerden bewoners

actie voor een nieuwe fontein i.p.v. de

'schamele' klok. Op de foto: burgemeester

Schols ont hult een 'schijnmonument'

tijdens een bezoek aan de Archipelbuurt.

foto: Haagsche Courant