//-->
 Bericht 121
 
 

 

tekst op bord:

Dit is een van de eerste Haagse gebouwen met appartementen; het ontwerp is van A.H. Wegerif (1928); tussen 1945 en 1990 was hier gevestigd het Ministerie van Sociale Zaken.

een bericht van:

Omnium Vastgoed BV

locatie:

hoek Zeestraat / Javastraat

 


 

Voor de bouw

Op de plaats van het huidige appartementengebouw 'Willemspark' stonden oorspronkelijk twee villa's met adres Zeestrat 73 en Zeestraat 75. Zeestrat 75 stond op de hoek Javastraat / Zeestraat.

 

 

 

 

Villa op hoek Javastrat / Zeestraat, 1929

Haags Gemeentearchief.

 

 

 

 

 

 

Villa Zeestraat 73, 1928; een bord kondigt de

bouw aan van het appartementengebouw.

foto: E.M. van Ojen, Haags Gemeentearchief

 

 

Tak van Haagse Beek

Door de Zeestraat en met en bocht de Javastraat in liep een vertakking van de Haagse Beek. In 1928 verdween het water uit het zicht door een overkluizing van deze tak van de beek.

 

 

 

 

De Haagse Beek op de hoek Zeestraat /

Javastraat, foto: E.M. van Ojen, 1928

Haags Gemeentearchief.

 

 

De Bouw

Villa Zeestraat 73 werd gesloopt voordat de bouw van het appartementencomplex kon beginnen. De villa op de hoek werd eerst gebruikt als bouwbureau en pas later afgebroken. Het ontwerp van het gebouw van is van architect A.H. Wegerif. Een vooruitstrevend architect, ge´nspireerd door zijn beroemde collega H.P. Berlage. De betonnen draagconstructies en de baksteengevels met stalen ramen zijn typische kenmerken van Wegerifs werk. Het was voor die tijd een modern complex met alle toen beschikbare technische voorzieningen.

 

 

Op de achtergrond het appartementengebouw,

op de voorgrond de villa die afgesloopt wordt

na dienst gedaan te hebben als bouwbureau,

1930, Haags Gemeentemuseum.

 

 

 

 

Het complex in aanbouw,1930,

Haags Gemeentearchief.

 

 

 

 

 

 

Het appartementencomplex is bijna klaar,

1930, Haags Gemeentearchief.

 

 

 

De strak vormgegeven hoofdingang, 1930,

Haags Gemeentearchief.

 

 

 

Oorlog en daarna

In de Tweede Wereldoorlog werd het appartementencomplex gebruikt voor huisvesting van Duitse officieren. Na de oorlog werd het in gebruik genomen door het ministerie van Sociale Zaken. Als minister heeft hier gewerkt Willem Drees die toen woonde op de Beeklaan (zie bericht 303). In 1990 vertrok het ministerie en enige jaren later werd het opgeknapt om weer te gebruiken als woonappartementen. Hierbij werd het aan de eisen van de tijd aangepast.

Oude bomen

De tuin bij het appartementencomplex bevat bomen die dateren van ver voor 1860 toen het Willemspark werd aangelegd. Dit staat te lezen in een brochure over 'Willempark' van Omnium Vastgoed, de eigenaar van het complex.