Bericht 113
 
 

 

tekst op bord:

In 1997 werd hier een 19e eeuws schoolgebouw afgebroken; het pand huisvestte aanvankelijk een fraterschool; vanaf 1971 de bibliotheekopleiding van de P.A. Tiele Academie.

een bericht van:

Haagse Hogeschool, opleiding IDM

locatie:

nieuwbouw Paramaribostraat


 

Fraterschool en bibliotheekopleiding

 

Meer informatie en foto's volgen nog.

Het in 1997 afgebroken pand is oorspronkelijk gebouwd als een (jongens)school in 1887. De school werd geleid door de Congregatie der Onbevlekte Ontvangenis uit Maastricht. Begin 20-ste eeuw werd er in het pand ook een kweekschool voor onderwijzers gevestigd en werd de school een Bisschoppelijke school.

Eind zestiger jaren werd het pand verlaten. In 1971 werd de P.A. Tiele Academie, een hogere bibliotheekschool, in het pand gevestigd. Nadat deze academie verhuisde naar de Haagse Hogeschool werd het gebouw in 1997 afgebroken.

Op de plaats van de school werden - goed in de buurt passende - woningen gebouwd.