Bericht 109
 
 

 

tekst op bord:

Tot 1968 stond hier de Frederikskazerne (bijgenaamd de 'Oude Freek'), de oudste kazerne van Nederland

en bericht van:

het Instituut voor Militaire Geschiedenis

locatie:

Frederiksstraat, Den Haag


 

Frederikskazerne

Geen kazerne

De Frederikskazerne was de oudste kazerne van Den Haag en waarschijnlijk van het hele land. Vóór de bouw van deze kazerne werden - in geval van oorlog - huurtroepen gerekruteerd die vervolgens hun bivak ergens opsloegen of werden ingekwartierd bij particulieren.

Aanschaf grond en start bouw

In 1769 geeft Prins Willem V opdracht om grond te kopen voor de bouw van een kazerne die onder andere zal bestaan uit stallen, manege en smederij voor het "Esquadron Gardes du Corps. De grond kostte "drie duysent guldens en drie Goude Reyders". In 1772 keurde de Prins het ontwerp voor de kazerne van Pieter de Swart goed. De bouw kostte fl. 84.516,00. Onder de naam "Kazerne der Garde du Corps" werd de nieuwe kazerne bij de domeinen van de Prins opgenomen. De kazerne bood onderdak aan 160 paarden. In de kazerne verbleven tot 1827 geen manschappen.

 

 

 

 

Frederikskazerne, 1910 Haags Gemeentearchief

 

Een geschiedenis in jaartallen

1825: in een huis bij de kazerne worden Kurassiers gelegerd;

1827: op voorstel van de gemeente 's-Gravenhage wordt de kazerne door Koning Willem I vernoemd naar zijn tweede zoon Willem Frederik Karel. In datzelfde jaar wordt de kazerne voor fl. 38.200,00 verhoogd voor huisvestiging van manschappen;

1831: 400 Grenadiers vinden huisvesting in de Frederikskazerne;

1836: de Koninklijke Militaire Rijschool wordt in de kazerne gevestigd;

1842: Artillerie is in de kazerne gelegerd; Dragonders krijgen het medegebruik van het bij de Frederikskazerne behorend huis;

1843: de straat waar de kazerne aan ligt heet 'Buiten Dennewegh'; vanaf 1843 heet de straat Frederikstraat;

1848: de Lanciers maken gebruik van de stenen manege van de kazerne;

1861: er wordt weer een verdieping op de kazerne gebouwd voor fl. 20.000,00.

1865 tot 1877: de kazerne wordt flink uitgebreid;

 

 

 

 

Frederikskazerne, 1929, Haags Gemeentearchief

 

1878 tot 1940: de kazerne wordt blijvend bevolkt door het 2e Regiment Veldartellerie

1938: de nieuwe Frederikskazerne aan de Van Alkemadelaan is gereed. Hierdoor ontstaat de bijnaam: 'De Oude Freek".

 

 

 

 

binnenplaats Frederikskazerne, 1967

foto: DSO, Haags Gemeentearchief

 

 

Na WO II

Tot omstreeks 1955 bleef de kazerne voor legering van militaire in gebruik. ook vinden er keuringen plaats voor nieuwe dienstplichtigen. Na die tijd waren er nog bedrijfjes en ateliers in de gebouwen gevestigd. In 1968 volgde de afbraak van de kazerne. Het terrein lag na de sloop enige jaren braak. Halverwege de zeventiger jaren werd begonnen met de bouw van winkels en daarboven gelegen appartementen. Begin 1976 werd het geheel opgeleverd en door bewoners en winkeliers betrokken.