//-->
 Bericht 107
 
 

 

tekst op bord:

Op 22 november 1916 openden Pieter en Ermina Kleykamp in een villa hun beroemd geworden Koninklijke Kunstzaal Kleykamp, een drukbezocht en invloedrijk kunstcentrum.

een bericht van:

Stichting Historie Koninklijke Kunstzaal Kleykamp

locatie:

gebouw NIB Capital Bank NV,

Carnegieplein 4, Den Haag

 


 

Koninklijke Kunstzaal Kleykamp

Rieten manden en reizende Aziatische kunst

Pieter en Ermina Kleykamp hadden omstreeks 1900 een bedrijf in rieten manden en meubelen en een kleine kunsthandel in Aziatische kunst in Rotterdam. Daarnaast reisden zij het land door om tentoonstellingen van Aziatische kunst te houden.

Van Rotterdam naar Den Haag

In 1909 vertrokken Pieter en Ermina Kleykamp vanuit Rotterdam naar Den Haag, waar zij in de Oranjestraat 9 samen met hun compagnon, de sierkunstenaar Theo Neuhuys, een kunstzaal openden met de naam Kunstzaal Kleykamp.

  

 

 

 

 

 

Kunstzaal Kleykamp, Oranjestraat 9, circa 1910

(foto: Dewald; Haags Gemeentearchief).

 

Koninklijke interesses

De Koninginnen Emma en Wilhelmina alsmede Prinses Juliana werden al vrij snel lid van deze kunstzaal. Belangrijke tentoonstellingen op velerlei gebied werden georganiseerd, zoals oude kunst, Aziatische kunst en eigentijdse schilderijen.

Van Oranjestraat naar Scheveningseweg

Al snel was het huis te klein en in 1916 betrokken zij een groot pand aan de Scheveningseweg. Deze villa stond in Den Haag bekend als "Het Witte Huis". Hier werden tentoonstellingen, veilingen, soirées en matinées gehouden.

 

 

 

 

 

 

Koninklijke Kunstzaal Kleykamp, het 'Witte Huis'

(foto: J.G. Happel; Haags Gemeentearchief)

 

Belangrijke tentoonstellingen en voordrachten

Er waren tentoonstellingen van kunstenaars, zoals Toorop, de Amsterdamse Joffers, Permeke, diverse schilders van de Haagsche School. Couperus hield er zijn voordrachten en velen zijn er gehuldigd, zoals Willem Kloos, Lodewijk van Deyssel en de schilder W.B. Tholen. Deze evenementen werden georganiseerd door Pieter en Ermina en later door hun zoons Arie en Kees.

 

 

 

 

 

Overzicht zalen, tentoonstelling Chinese kunst

(foto Haags Gemeentearchief, 31 maart 1933).

 


Koninklijk

In 1920 kreeg de kunstzaal het predicaat "Koninklijke".

Gevorderd door de bezetter

Medio 1941 werd de Koninklijke Kunstzaal Kleykamp gevorderd door de bezetter. Op 11 april 1944 trof een precisiebombardement het gebouw, waar voorheen de Koninklijke Kunstzaal Kleykamp was gevestigd. Het gebouw werd totaal vernietigd.

Nieuw Initiatief

In 2004 is de Stichting Historie Koninklijke Kunstzaal Kleykamp opgericht. Vanaf januari 2005 is een website van deze stichting beschikbaar: www.kunstzaalkleykamp.nl .

Voor meer informatie - o.a.. met betrekking tot de doelstelling en de activiteiten van deze stichting - kunt u zich wenden tot:

Marie Louise (Loulou) Kane-Kleykamp

kunsthistoricus

Des Moines, IOWA, USA

e-mail: marie-louise@worldnet.att.net

Of

Loes Stockmann- Steens Zijnen

secretaris

Bunnik

telefoon: 030 - 65 67 038

e-mail: l.m.steens.zijnen@wanadoo.nl

 

Zie voor meer informatie over het bombardement bericht nummer 108.