//-->
 Bericht 103
 
 

 

tekst op bord:

Bij aanvang van de twinstigste eeuw had het in dit pand gevestigde luxe hotel 'Beau Séjoer' zijn deuren gesloten.

een bericht van:

Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten

locatie:

Bankastraat 151


 

Hotel Beau Séjour

'Hoge Bankastraat'

De Bankastraat bestaat uit twee delen. Het eerste deel loopt van de Laan Copes van Cattenburch naar het Bankaplein. Het tweede deel loopt vanaf het Bankaplein omhoog naar de Kerkhoflaan. Dit heet wel 'Hoge Bankastraat'. Al in 1882 werd aan de 'Hoge Bankastraat' (er was toen vanaf het Bankaplein nog geen bebouwing) een hotel gebouwd. Het Hotel Beau Séjour.

Een modern hotel

Hotel Beau Séjour was een bijzonder hotel. Het is ontworpen door L. Blewanus. Er waren dertig kamers. Bijzonder was dat het hotel beschikte over telegrafie en het had een telefoonaansluiting. Er was ook een kegelbaan. Het pand heeft een torentje, een belvedère. Deze uitkijktoren maakte het mogelijk om vanaf een hoogte van 30 meter boven het waterpeil van Delfland uit te kijken over duinen en zee. Je moest er wel 98 treden voor beklimmen.

 

 

 

 

Hotel Beau Séjour eenzaam aan de Hoge Banka, foto: Haags gemeentearchief

 

Dubbelle draaitrap

Aanvankelijk wilde de hoteldirectie een 'ascenseur' laten installeren. Maar na enige bestudering werd geconcludeerd dat een lift te gevaarlijk zou zijn en bovendien te kostbaar in vergelijking met de mate van gebruik. De trap die toen gebouwd werd had een bijzonder ontwerp. De constructie was zodanig dat de opgaande en neerdalende trappenlopers elkaar niet konden zien. Beide trappen waren zo geconstrueerd dat zij als twee kurketrekkers in elkaar liepen.

Sluiting

Het Hotel heeft het niet lang volgehouden. Begin vorige eeuw was het definitief gesloten. De ligging was mooi, maar excentrisch en de paardentram kwam niet verder dan het Bankaplein en ook rijtuigen konden nauwelijks dichterbij komen. Het laatste stuk moest gelopen worden door mul zand of modder al naar gelang de weersgesteldheid.

Inspringen

Rechts naast het Hotel Beau Séjour lag de tuin. Deze tuin werd na sluiting van het hotel bebouwd met vijf woningen. Deze staan aan de rooilijn van de straat. De andere huizen aan die kant van de straat staan een tuindiepte naar achteren. Dit was gedaan om de mensen in de hoteltuin een vrij uitzicht op de stad te kunnen geven.