Bericht 102
 
 

 

tekst op bord:

In 1993 werd deze school gebouwd; daarvoor stond er een 'deftige' meisjesschool die in 1943 een gemengde openbare school werd.

een bericht van:

leerlingen van de Archipel basisschool

locatie:

Atjehstraat 31


Deftige meisjesschool

Als oudste voor de school aan de Atjehstraat worden de jaartallen 1883 en 1885 genoemd. Mogelijk gaat het hier om het plan en de uitvoering van de bouw van deze school. De school is eerst een deftige meisjesschool ('jongejuffrouw school') voor de jonge, chique bewoonsters van de buurt.

 

  

 

 

 

 

Een klassefoto uit 1904; Gemeentearchief.

 

 

Aan het begin van de vorige eeuw is er een meerdere malen wisseld beeld van openbare lagere school soms aangevuld met een ULO Kopschool (1923) of een MULO. Wat niet veranderd is dat het steeds een meisjesschool blijft.In 1914 worden de Haagse scholen ondeling vergeleken. In het onderzoek krijgt de school aan de Atjehstraat het predicaat 'zeer zindelijk'; er is echter ook sprake van geluidsoverlast, want tramlijn 2 rijdt door de Atjehstraat (zie ook bericht 137). Over de speelplaats werd in het onderzoek geschreven: "...niet meer dan een laan, die in drie zijden om de school loopt".

Tijden veranderen

In het schooljaar 1942 - 1943 komt er een grote verandering. De meisjesschool wordt verplaatst naar de Laan van Meerdervoort. In het pand aan de Atjehstraat komen dan de meisjes en jongens uit de school aan de Kerkstraat en ook via dat gebouw de leerlingen van de school aan het Aleaxanderplein.

Na WOII, Atjeh-oorlog

Na de Tweede Wereldoorlog gaat het minder goed met de school door een teruglopend aantal leerlingen. Eind jaren zestig slaat bij de school de onderwijsvernieuwing in alle heftigheid toe. Onderwijzers uit de 'tegencultuur' starten een onderwijsexperiment. Het duurt twee jaar (1970 - 1972) en gaat ten onder met een golf van landelijke publiciteit. De 'Atjeh-oorlog' noemt de pers de ruzies in 1972. De school gaat bijna kopje onder. Er volgt een roerige tijd met demonstraties rond de school, een kortgeding en veel publiciteit.

Nieuw gebouw

Het dieptepunt wat betreft leerlingenaantal komt omstreeks 1978 met slechts 42 leerlingen verdeeld over twee combinatieklassen (1-2-3 en 4-5-6). Vanaf 1979 treedt weer groei op. De school is weer levensvatbaar. In 1993 wordt het oude schoolgebouw afgebroken en in 1994 konden de leerlingen, die tijdelijk ergens anders onderdak vonden, in hun nieuwe schoolgebouw terecht. Het gebouw werd ontworpen door de architecten Peter Drijver en Mieke Bosse, een echtpaar dat zelf kinderen op deze school had.

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwe school in de sneeuw in februari 1995; foto: Rien van Rijthoven, Haags Gemeentearchief