Bericht 101
 
 

 

tekst van bord:

Hier was tot 1970 Stijlklokkenfabriek 'Sens en Zonen' gevestigd; het wijk- en dienstencentrum 't Klokhuis werd geopend op 8 november 1974.

een bericht van:

mevrouw H.J.C. Sens

locatie:

Celebesstraat 4, Den Haag


 

Klokkenfabriek

De panden Celebesstraat 2b en 4 waren oorspronkelijk normale herenhuizen. In deze panden was vanaf 1935 tot circa 1969 een klokkenfabriek gevestigd onder leiding van de heer Sens. In het familiebedrijf werkten diverse familieleden mee. Sens maakte geen klokken met klepels, maar wijzerplaten, kasten, en wijzers voor uurwerken. De uurwerken zelf maakte Sens niet. Deze werden van andere producenten betrokken. Na het beŽindigen van het bedrijf stonden de panden enige tijd leeg.

Wijkpandje

In het begin van de zeventiger jaren van de vorige eeuw werden de panden verbouwd en ingericht als Wijk- en Dienstencentrum (WDC). Dit WDC werd op 8 november 1974 geopend door wethouder Happel. Hij was wethouder van Sociale Zaken. Het Wijk- en Dienstencentrum kreeg de naam 't Klokhuis.

Dubbele betekenis van 't Klokhuis

De naam 't Klokhuis verwijst naar de wens van het WDC om het centrum te zijn van de wijk. Het eerste uithangsbord had dan ook de vorm van een klokhuis van een appel. De naam verwijst echter ook naar de klokkenfabriek van Sens.

 

 

 

Wethouder P. Vink opent de eerste van een

serie wijktentoonstellingen 'Archipel Archipel'

in het wijkcentrum ''t Klokhuis, 23 mei 1975

(foto: HC, Haags Gemeentearchief)

 

 

Actieve wijkparticipatie

Vanuit het wijkcentrum kregen bewoners van de Archipel meer grip op de ontwikkelingen in de wijk. Men heeft ertoe bijgedragen om de ongebreidelde groei van het aantal kantoren in de wijk een halt toe te roepen.†Mooie, typisch Archipelse straten zijn behouden. Later zijn de bewoners actief betrokken bij de bouw van Couperusduin (zie bericht 106).

Al lang een actieve 'wijkvereeniging'

In de Archipelbuurt bestond al voor WOII de 'Wijkvereeniging Archipelkwartier'. In een uitgave van de wijkkrant van 25 juli 1930 lezen we:

"Wijkbewoners! Gij, die nog geen lid zijt treedt toe. De contributie bedraagt slechts 1 gulden per jaar. De Vereeniging verzorgt materieŽle belangen, als Verkeersverbeteringen, Postbelangen, enz., enz., als ook idieŽle belangen zoals het geven van Uitvoeringen, Toneelvoorstellingen, Lezingen, Cursussen, enz...."

(bron:de Archipel, een buurtindruk, Guus Rijven, 1979).